AlgemeenOpinie

Ontpolderen

De Hedwigepolder, een mooi voorbeeld hoe het niet moet in Nederland. Gaat de polder nu onder water of niet. Of misschien voor een klein stukje? Wie het weet mag het zeggen. Ik kan er geen touw meer aan vast knopen.

De ene keer zegt de minister dat er niet ontpolderd hoeft te worden en even later zegt hij dat het moet van Brussel en dat we er niet onderuit komen. Het politieke gesteggel over de Hertogin Hedwigepolder illustreert de machteloosheid van onze politieke leiders. Na talloze Kamerdebatten en overleggen met Vlaamse en Europese collega’s is nog geen definitieve beslissing genomen. En nu het kabinet gevallen is, zal het nog wel langer duren.

Het is beschamend om te zien dat wij in Nederland niet in staat zijn om een impopulaire maatregel te nemen. Het enige waar men mee bezig is om de zwarte piet bij een ander neer te leggen. Nu was er afgelopen week een akkoord en gaat de PVV weer dwars liggen. Ik heb zelfs begrepen dat de Zeeuwse PPV’ers voor de dijken gaan liggen als deze onverhoopt toch doorgestoken worden.

Weet iemand nog wel waarom er ontpolderd moet worden? Het gaat om natuurcompensatie. De vaargeul van de Westerschelde moet verdiept worden om de haven van Antwerpen voor grote schepen bereikbaar te houden. Deze verdieping gaat ten koste van de natuur. En dat moet gecompenseerd worden. Het is een Europese regel dat een verlies aan beschermde natuur door het uitvoeren van een project – zoals de verdieping van een waterweg – in of nabij een ”speciale beschermingszone” gecompenseerd moet worden. Het verlies aan natuur moet op een andere plek weer goed gemaakt worden. Een prima uitgangspunt lijkt mij.

Maar waarom hebben wij het daar dan niet over? Het moet toch politiek uit te leggen zijn dat deze – voor het grote publiek sympathieke – maatregel zijn oorsprong vindt in natuurbehoud.

Nederland staat bekend om het polderen. Problemen worden door middel van onderling overleg opgelost. Deze manier van politiek bedrijven heeft altijd goed gewerkt. Maar niet bij Hedwigepolder. Wat een gestuntel.