Op Dairy Campus wordt de ammoniakemissie in de stal met de houtsnipperbodem met een actief beluchtingssysteem gemeten en vergeleken met de emissie van een gangbare ligboxenstal.</p> <p><em>Foto: Anne van der Woude</em> RundveeAchtergrond

Onderzoek naar optimale bodem in vrijloopstal

Vrijloopstallen zijn goed voor het welzijn van de koe. Op Dairy Campus loopt onderzoek naar de meest optimale vrijloopstalbodem voor koe, milieu en melkkwaliteit.

Wageningen UR en de zuivelindustrie zoeken naar innovatieve stalbodemsystemen voor vrijloopstallen die goed zijn voor koe en milieu en geen negatieve effecten hebben op de melkkwaliteit. De aandacht richt zich op de doorontwikkeling van de kunststof weidevloer en toepassing van houtsnipperbodems.

Twee projecten vrijloopstalbodems

Project 1: Kunststof weidevloer

Doel: doorontwikkeling weidevloer tot systeem met minimale emissies, minimale risico’s voor uitergezondheid en melkkwaliteit en geen verstoring diergedrag.

Projectleider:Paul Galama, Wageningen UR Livestock Research.

Betrokken instellingen: Wageningen UR Livestock Research, NIZO, Dairy Campus.

Financiers: ZuivelNL, Innovatiefonds Dairy Campus en ID Agro.

Status: lopend.

Looptijd: april 2016 t/m juni 2017.Project 2: Vrijloopstal houtsnipperbodem

Doel: vaststellen emissiefactor van deze bodem (RAV) en monitoring aantal sporen van thermofiele aerobe sporenvormende bacteriën in relatie tot risico’s voor melkkwaliteit.

Projectleider:Paul Galama, Wageningen UR Livestock Research.

Betrokken instellingen: Wageningen UR Livestock Research.

Financiers: ZuivelNL.

Status: lopend.

Looptijd: maart 2016 t/m juni 2017.

Gepatenteerde kunststof weidevloer

In een gedeelte van de meetstal op Dairy Campus is een gepatenteerde kunststof weidevloer van ID Agro aangelegd in een vrijloopstal voor 15 koeien. Op de weidevloer kunnen koeien comfortabel liggen en gemakkelijk op staan en lopen zonder uit te glijden. De vloer laat urine door. De snelle scheiding van mest en urine verlaagt de ammoniakemissie op stalniveau. Het levert ook twee mestsoorten op, waarbij de urinefractie mogelijk als kunstmestvervanger inzetbaar is.

Het onderzoek op Dairy Campus richt zich onder meer op optimalisatie van de vloerreiniging met een volautomatische Betebe-mestrobot. “Ons doel is een schone vloer en schone uiers, waarmee de risico’s voor uiergezondheid en melkkwaliteit verminderen. Ook beperkt dat de emissies”, vertelt Paul Galama, projectleider van het Dairy Campus-onderzoek naar de ontwikkeling van vrijloopstalbodems. Als de meest optimale reinigingstechniek is vastgesteld, kan Dairy Campus ook emissiemetingen uitvoeren. “Het succes van de weidevloer hangt sterk af van de drainerende werking ervan en de dagelijkse routing van de mestrobot, die het sta-, lig-, loopgedrag van de koeien niet mag verstoren.”

Houtsnipperbodem

Een houtsnipperbodem in een vrijloopstal kan een goed alternatief zijn voor de niet meer toegestane compostbodems. Voor een brede introductie van houtsnipperbodems is een erkend emissiearm systeem nodig. In de praktijk bleek al dat een houtsnipperbodem, bij een goede compostering, het totale N-verlies en de ammoniakemissie in de stal kan verlagen.

Op Dairy Campus wordt de ammoniakemissie in de stal met de houtsnipperbodem met een actief beluchtingssysteem gemeten en vergeleken met de emissie van een gangbare ligboxenstal. “In combinatie met eerdere metingen op praktijkbedrijven is voor dit type vrijloopstal eind 2017 opname van een emissiefactor op de zogenoemde RAV-lijst mogelijk”, zegt Galama. De gecomposteerde houtsnippers leveren in vergelijking met drijfmest ook een verbeterde meststof op met meer organische stof.

In het onderzoek naar de houtsnipperbodem vindt ook monitoring plaats van het aantal sporen van sporenvormende bacteriën. Dit om inzicht te krijgen in eventuele risico’s van dit bodemtype voor de melkkwaliteit.

Helft transitiestal heeft High Welfare Floor

Op Dairy Campus bestaat de helft van de vloer in de transitiestal uit een kunststof vloer (High Welfare Floor) en de andere helft uit stro, waar koeien afkalven. Hier is geen onderzoek aan gekoppeld, het opdoen van praktijkervaring is wel mogelijk. Er is een onderzoeksplan ingediend voor het bepalen van N-verlies in stal en mestopslag op een High Welfare Floor in één van de nieuwe innoflexstallen.

Lees ook: ‘Innoflexstallen voor vernieuwend onderzoek’. Bekijk meer info over Innovatieprogramma Dairy Campus in dossier Dairy Campus.