<em>Foto: Jan Willem Schouten</em> AlgemeenNieuws

Omzet landbouwbedrijf blijft stijgen

De gemiddelde omzet van een land- en tuinbouwbedrijf steeg 12% in de periode van 2011 tot en met 2015. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De totale omzet van alle land- en tuinbouwbedrijven bedraagt ruim €2,3 miljard in 2015. Dat is bijna €340.000 per bedrijf. In 2011 was dat gemiddeld bijna €275.000 per bedrijf. Het CBS berekent de omzetcijfers op basis van de standaardopbrengst (SO). Dit is de maat voor de economische omvang van land- en tuinbouwbedrijven. De SO-norm is een gestandaardiseerde opbrengst per hectare of per dier die met een gewas of diercategorie gemiddeld op jaarbasis wordt behaald.

Grootste omzetgroei in Urk

Volgens het CBS tonen de omzetcijfers aan dat de schaalvergroting in de landbouw doorgaat. De gemeente Urk staat fier bovenaan als het gaat om de sterkste absolute omzetgroei per bedrijf in de periode 2011-2015. Gemiddeld groeide de omzet van een Urker land- en tuinbouwbedrijf met ruim €880.000 in de genoemde periode. Oorzaak is dat enkele pluimveebedrijven in deze gemeente een enorme groei doormaakten. Op nummer 2 staat de gemeente Westland, op nummer 3 staat Waddinxveen. Hier groeide de omzet per bedrijf respectievelijk met ruim €450.000 en bijna €425.000 per bedrijf. In deze gemeenten zitten grote tuinbouwbedrijven.

Boeren in Amsterdam

Wanneer de procentuele groei van de standaardopbrengst wordt bekeken, valt op dat in de gemeente Amsterdam de totale omzet van land- en tuinbouwbedrijven (114 stuks in 2015) in de periode 2011-2015 steeg met 94% naar ruim €15 miljoen. In 2011 was de SO van een gemiddeld Amsterdams land- en tuinbouwbedrijf bijna €85.000 per bedrijf. Vorig jaar bijna €135.000. Alleen in de gemeente Urk (159%) en Brunssum (170%) steeg de gemiddelde omzet per bedrijf harder.

Eerder liet het CBS al weten dat het aantal land- en tuinbouwbedrijven in Amsterdam met ruim 20% is gestegen in dezelfde periode. Volgens het CBS komt deze stijging vooral doordat veel (nieuwe) kleine bedrijven in de hoofdstad erbij komen die zich richten op nevenfuncties, zoals het verkopen van eigen geteelde landbouwproducten. Ook zijn er enkele bedrijven opgestart met focus op kleinschalige groenteteelt.

Beheer
WP Admin