Het voorstel van de Europese Commissie om de derogatie af te bouwen kan rekenen op de steun van de EU-lidstaten. - Foto: Canva AlgemeenNieuws

Nitraatcomité stemt voor afbouw derogatie

Nederland kan de komende jaren nog beperkt gebruikmaken van derogatie. De Europese lidstaten hebben in het Nitraatcomité met gekwalificeerde meerderheid voor het voorstel van de Europese Commissie gestemd om de derogatie de komende jaren af te bouwen.

Dat betekent dat minimaal 55% (15 van de 27 lidstaten) voor het voorstel heeft gestemd. De Europese Commissie moet de derogatie nu nog definitief vaststellen in het College van Commissarissen, de Europese ‘ministerraad’.

Hoe de voorwaarden voor de nieuwe derogatie exact zijn, wordt pas bekend als de Europese Commissie de derogatiebeschikking openbaar maakt. Het ministerie van landbouw gaat er vanuit dat dit enkele weken zal duren.

Hoofdlijnen bekend

LNV maakte vorige week de hoofdlijnen van de derogatie al wel bekend. Voor 2022 kunnen bedrijven met minimaal 80% grasland nog derogatie aanvragen volgens de normen van afgelopen jaren: 230 of 250 kg stikstof uit dierlijke mest, afhankelijk van de grondsoort. Vanaf 2023 wordt deze verruimde mestnorm stapsgewijs afgebouwd naar de standaardnorm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest in 2026.

De Europese Commissie stelt meerdere aanvullende eisen voor de derogatie. Zo moeten er nieuwe ‘door nutriënten verontreinigde gebieden’ worden aangewezen, waarna voor deze gebieden de totale stikstofgebruiksnorm ook verlaagd wordt. Ook wordt het totale mestproductieplafond voor dierlijke mest verlaagd en worden de regels voor de bufferstroken langs waterlopen aangepast en meer in lijn gebracht met het GLB. Hoe dit er precies uit gaat zien, is ook nog onduidelijk.

Compensatieregeling voor derogatiebedrijven

Om melkveehouders te motiveren grasland te behouden, trekt het ministerie € 130 miljoen uit voor een compensatieregeling voor derogatiebedrijven in de laatste jaren van de derogatie. De Tweede Kamer is kritisch over deze regeling. Behoud van grasland is gunstiger voor de waterkwaliteit.

Reacties

 1. Heren, waarom keert iedereen tegen de Groot hij heeft een mening waar je het niet mee eens hoeft te zijn overigens ben ik dat ook niet, maar de Groot is wel de enige in de gehele 2e kamer die aan de landbouw Universiteit Wageningen (WUR) heeft gestudeerd dus om hem weg te zetten als een onnozel persoon zonder verstand van zaken vind ik wel wat ver gaan. En ja Spigt heeft gelijk mais neemt ongeveer 240 kg N op tijdens het groeiseizoen en bij de teelt van een ,,goed” vanggewas neemt het vanggewas ook nog eens 40 kg N op Het probleem is dat desondanks dit alles toch veelal tussen de 150 en 200 kilo stikstof uitspoelt zie het rapport van de WUR uitspoeling stikstof na de teelt van mais, dat weet Tjeerd de Groot dus de stikstofbalans bij mais is niet negatief en dat heeft in zijn overweging ongetwijfeld meegewogen. Dus de mening van de Groot is wel degelijk ergens op gestoeld.

 2. Laat de derogatie dan maar per direct vervallen, dan hoeven er ook geen aanvullende eisen ingewilligd te worden. Om voor deze afbouwregeling de gehele akkerbouw/ vollegrondstuinbouw op zandgronden op te offeren slaat nergens op.
  Als Brussel ons geen derogatie meer wil geven, gaan we ook geen eisen meer accepteren.

  1. Beste Schraar, We zullen de eisen van de EEG wel moeten accepteren want de eisen zullen in wetgeving worden geïmplanteerd en dan dien je je er aan te houden. Het niet naleven van de wet betekent dat je daarvoor beboet kan worden en ook gekort kan worden op de bedrijfstoeslag.

 3. “Alles stroomt, niets blijft”.
  Een zekerheid van vandaag kan volgend jaar (of vaak nog veel eerder) niet meer bestaan.
  De besten met inzicht en aanpassingsvermogen komen er wel.
  Blijven zeuren of klagen kost heel veel negatieve energie, da’s zonde.

 4. Voor de Groot is dit nog lang niet voldoende. Hij heeft in het comissiedebat mestbeleid van afgelopen Dinsdag al voorgesteld om stikstofuitspoelinggevoelige teelten zoals mais en vollegrondsgroenten,volledig te verbieden op zandgrond.

  1. De Groot wil dus wel de lasten vd derogatie voor de boeren behouden, maar alleen de lusten van deze regeling afpakken vd boeren.

  2. De Groot snapt het niet. Mais is geen stikstofuitspoelingsgevoelig gewas. Bij een gift van de gebruiksnorm 140 kg N, neemt mais opbrengstafhankelijk 200 tot 300kg N op uit de bodem. Dus de stikstofbalans bij mais is negatief. Als we dan ook nog een geslaagde groenbemester na mais telen, dan onttrekken we ook stikstof na de maisteelt nog en voegen we een mooie hoeveelheid organische stof toe aan de bodem. Goed voor het bodemleven en bodembiodiversiteit

  3. Pieterjan, elke politicus zal zo hoog mogelijk inzetten ik heb zelf in de gemeentepolitiek gezeten daarvan heb ik geleerd dat als je een zesje wilt hebben minimaal om een tien dient te vragen. Dat weet jij ook wel.
   Maar ik heb nog steeds niet de indruk dat er uit de sector handreikingen komen om tot een oplossing van het stikstofprobleem te komen. Dus het geduld raakt op bij de politici en dan kun je dit verwachten.
   De onwil van de sector om te bewegen maakt de weg vrij om bedrijven die liggen bij een natuurgevoelig gebied te onteigenen (wat veel goedkoper is) en zoals een ieder weet het algemeen belang van Nederland gaat echt boven het individuele belang van een enkele boer

  1. De koehandel in Den Haag is nog lang beklonken, de Groot gaat voor een inkrimping van de veestapel met minimaal 30% en een reductie van de stikstofuitstoot van 50 % en Rutte en Hoekstra en de CU gaan daar niet tegenin want die willen ook blijven zitten dus krijgt de Groot zijn zin. En eigenlijk is dat ook niet meer dan terecht want het is toch niet uit te leggen dat een klein deel van de bevolking 0,6% een enorme hoeveelheid stikstof over ons blijft uitstorten en daarmee ons de mensheid en ons leefklimaat te vernietigen. Eindelijk staat er eens iemand op die tegen deze waanzin in opstand komt en zegt tot hier en nier verder. Nogmaals de landbouw heeft allang zijn krediet verspeeld

Beheer
WP Admin