Foto: Michel Velderman AlgemeenColumn

‘Nederland mestland’

Op de voorpagina van NRC staat in koeienletters dat mestfraude amper wordt opgespoord.

Een recent onderzoek meldt dat de kans dat mestfraudeurs worden gepakt ‘klein’ is. Jaarlijks wordt een deel van de ongeveer 75 miljard kilo mest illegaal gedumpt. Het onderzoek richt zich niet op de werkelijke omvang van de fraude, maar op schaalgrootte en economische en ecologische gevolgen.

Wegnemen van fraudeprikkels

Mestfraude is lonend omdat opslag, afvoer en eventuele vernietiging van het mestoverschot niet alleen duur is, maar ook omdat de pakkans bij gesjoemel klein is. Sinds 2018 is het mestbeleid aangescherpt en wordt de oplossing van mestfraude gezocht in het wegnemen van fraudeprikkels. Het plan was dat alle betrokken instanties vaker informatie zouden uitwisselen en beter toezicht zouden houden. Daar is volgens de onderzoekers weinig van terechtgekomen, omdat de samenwerking onvoldoende was en de benodigde capaciteit ontbrak.

Volgens mij is de belangrijkste oorzaak van mestfraude dat het huidige systeem het mestoverschot als een afvalprobleem ziet

De oplossing van de mestfraude zou dus gezocht moeten worden in een uitbreiding van de opsporingscapaciteit en handhaven van de mestregels. Daarnaast zou er aandacht moeten zijn voor, niet nader genoemde, onderliggende oorzaken van mestfraude.

Volgens mij is de belangrijkste oorzaak van mestfraude dat het huidige systeem het mestoverschot als een afvalprobleem ziet. De positieve waardering van mest als voedingsstof voor planten wordt bij een mestoverschot omgedraaid in een negatieve waardering van mest als overbodig restproduct. Omdat het mestoverschot nog steeds waardevolle voedingsstoffen bevat, zouden boeren een bepaald bedrag per kilo mest moeten krijgen.

Mestoverschot opkopen

Niet het opsporen van frauderende boeren, maar het ontwikkelen van nieuwe bedrijven die het mestoverschot opkopen en met allerlei innovatieve methoden duurzame producten in de markt zetten. Op die manier kan verspilling van waardevolle grondstoffen worden voorkomen en maakt het mestoverschot onderdeel uit van een circulaire landbouw. Van een duur afvalprobleem in het huidige systeem, kan het mestoverschot veranderen in een aantrekkelijk verdienmodel.

Reacties

  1. Als je er 75000 miljard gram van maakt dan wordt het probleem nog dringender dan met die 75 miljard kilo.

  2. In het artikel werd niet vermeld dat alle mesttransporten realtime worden gevolgd met GPS waardoor je ook kunt stellen dat de controle 100% is.

Beheer
WP Admin