Foto: Peter J.E.Roek Pentalux Photography & Video AkkerbouwNieuws

NAV verwacht meer aanvragen equivalente maatregelen

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) verwacht dat meer akkerbouwers gebruik gaan maken van de equivalente mestmaatregelen.

Dit jaar zijn er namelijk geen kosten aan verbonden. Vorig jaar, toen de maatregelen voor het eerst konden worden toegepast bij de bemesting van gewassen, kostte een aanvraag € 195. Die kosten zijn vervallen, zegt Geert Dubben, portefeuillehouder Mineralen in het NAV-bestuur. “Akkerbouwers kunnen nog tot 1 juni een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).”

Extra stikstof en fosfaat aanvoeren

De equivalente maatregelen houden in dat akkerbouwers onder voorwaarden extra stikstof en fosfaat mogen aanvoeren bovenop de gebruiksnormen als ze in 2016 en 2017 aantoonbaar hogere gewasopbrengsten hebben gehaald. In 2017 hebben 136 akkerbouwers een aanvraag ingediend.

Fout in regeling

Dubben wijst er op dat RVO in eerste instantie een fout had staan in de regeling op de site. “Dat zorgde voor verwarring. Er stond bij het toepassen van equivalente maatregelen voor de fosfaatklassen laag en neutraal dat er geen drijfmest gebruikt mag worden. Maar de regel is dat er geen drijfmest als éxtra bemesting mag worden toegepast. Drijfmest mag wel voor de normale bemesting. RVO heeft de tekst op haar website inmiddels aangepast.”

Beheer
WP Admin