Premium
Afgelopen jaren waren het alleen een GroenLinks-Kamerlid en de Raad voor de Leefomgeving die pleitten voor de afwaardering van agrarisch onroerend goed. - Foto: Martijn ter Horst AlgemeenColumn

‘Natuur winnaar bij kabinet Rutte IV’

Reacties

  1. Die Rijken heten natuurmonumenten, provinciale Landschappen of Staatsbosbeheer, want daar worden de afgewaardeerde voormalige landbouwgronden nog steeds stilletjes en onderhands met allerlei smoezen of zogenaamde inschrijvingen naar toe geschoven door de Overheden.

  2. Waarom zou grond die van (intensieve) landbouw naar een vorm van extensieve natuurinclusieve landbouw (zoals agroforestry) gaat, eigenlijk moeten worden afgewaardeerd? De waarde van wat erop wordt geproduceerd neemt toch niet af? Die is alleen maar anders.

  3. Goedkopere grond is het doel van de overheid voor de gronden die zij willen verwerven. Lage prijzen voor landschapsgrond is een zegen om die later ook over te nemen. Blijvend grasland hoort ook in dat rijtje, zeker als het ploegbaar land is. Wie wil er nog blijvend grasland kopen als je al genoeg land hebt of geen dieren hebt? Wil je later blijvend grasland verkopen dan is dat voor heeeel weinig of alleen aan de overheid die daar weer landschapsgrond van maakt

  4. De voedselvoorziening en de voedselzekerheid zouden voorop moeten staan in het te voeren beleid.
    Het wordt tijd dat “politiek Den Haag”wakker wordt en meer naar de feitelijke situatie gaat kijken.

  5. Laat ik eens achterdochtiger zijn en zeggen door de afwaardering van landbouwgrond via de weg “Natuur” komt er goedkoop land vrij voor de rijken om er zgn. Landgoederen op te stichten en zo deze gronden weer een grote waarde stijging te verschaffen. Natuur is een mooi product, helaas levert het niet op wat het kost en ons land kan zich dat op termijn niet veroorloven en dan zijn landgoederen, waar natuurwaarden een vereiste zijn, drukken de collectieve kosten zonder de zgn. collectieve eisen (natuur) aan te tasten.

Beheer
WP Admin