AlgemeenOpinie

Natuur

De vogels zingen, het gras wordt weer groen en de sneeuwklokjes en krokussen zijn al uitgebloeid. Kortom, het is lente. Fantastisch om te zien hoe de natuur zich ontvouwt in al haar pracht. Hoe meer natuur hoe beter, maar dat geldt niet meer voor de overheid.

Zo wordt het Oostvaarderswold de nek omgedraaid en wil de Provincie Gelderland 6.000 hectare – die bedoeld was voor de Ecologische Hoofdstructuur – terugverkopen aan boeren. Zo de wind waait, waait mijn rokje lijkt het wel bij de overheid.

Jarenlang is erg veel geld en energie gestoken in het realiseren van de EHS. Tot voor kort wist men bij overheid en natuurorganisaties van gekkigheid niet wat men moest doen met het voorhanden zijnde geld. Goede landbouwgrond werd verarmd teruggegeven aan de natuur en in natuurgebieden werden reptielencorridors, ecoducten en rolstoel- en mountainbikepaden aangelegd, zodat iedereen van al dat moois kan genieten. Maar nu is het geld op. Veel geplande projecten worden teruggedraaid of versoberd. Gevolg: provincies, natuurorganisaties en boeren zijn boos en teleurgesteld.

Hoe kan dit nu gebeuren? Zo’n prestigieus project als de EHS voor een groot deel terugdraaien? Is dat nu alleen een kwestie van geld? Nee, dat is het niet. Natuurlijk moet er op dit moment volop bezuinigd worden. Dat natuurontwikkeling ook moet inleveren lijkt mij logisch. Het probleem zit hem met name in de tijd die we bezig zijn met zo’n groot plan als de EHS. Vanaf de start in 1990 tot nu zijn ruim 22 jaar verstreken. Dit is te lang. Veel te lang! In Nederland zijn er overvloedige mogelijkheden om bezwaar en beroep in te stellen tegen besluiten. Hierdoor worden plannen als de EHS jaren opgehouden met de hoop dat van uitstel afstel komt. Een succesvolle tactiek die de boeren in het Oostervaarderswold hebben gehanteerd.

Deze tactiek wordt echter ook door anderen gebruikt. Veel (intensieve) bedrijven kampen met dezelfde problemen als de voorstanders van de EHS. Hier zijn het burgers die via bezwaar en beroep de uitbreiding van het bedrijf jaren tegenhouden. Ook vaak met een voor de bezwaarmakers succesvolle afloop. Het komt immers vaak voor dat een ondernemer het moede hoofd in de schoot legt en maar niet uitbreidt, of voor een andere locatie kiest.

Buiten is het lente. Voor de EHS is echter de winter aangebroken en dat geldt ook voor veel bedrijven.

Beheer
WP Admin