AlgemeenNieuws

Monumentale bomen digitaal te raadplegen

Amsterdam – Het Landelijk Register van Monumentale Bomen die de Bomenstichting in de jaren 80 heeft opgezet gaat digitaal en is vanaf 5 juni aanstaande te raadplegen op www.monumentalebomen.nl. Het register is in de afgelopen maanden door de Bomenstichting overgezet op een website om de monumentale bomen voor iedereen zichtbaar en vindbaar te maken. Per boom is gedetailleerde informatie opgenomen.

In dit register zijn bomen vermeld die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn. Het gaat om bomen met een hoge leeftijd (80+) gecombineerd met een bijzondere schoonheid, zeldzaamheidswaarde en/of een beeldbepalende functie voor de omgeving. Op dit moment bevat het register bijna 15.000 objecten: solitaire bomen, lanen en boomgroepen.

Veel van die bomen staan op of om het boerenerf, aldus een woordvoerder van de Bomenstichting. Overigens zijn er volgens de stichting nog veel meer dan 15.000 bomen in Nederland die onder de noemer monumentaal vallen. “Die zijn echter nog niet aangemeld bij ons”, zegt een woordvoerder. De stichting hoopt op meer aanmeldingen.

Er zitten duidelijk voordelen aan registratie, volgens de Bomenstichting. Zo komen geregistreerde bomen eens in de tien jaar in aanmerking voor een onderhoudssubsidie via het Prins Berhardfonds. 75 procent van de onderhoudskosten wordt vanuit dat fonds bekostigd.