Werkbezoek van Europarlementariërs aan mestverwerker Groot Zevert in Beltrum (Gld.).<em><br />Foto: Joris Telders</em> AlgemeenNieuws

Mineralenconcentraat nog geen gelopen race

Het wordt nog een hele klus om in Brussel een erkenning te krijgen voor mineralenconcentraat als volwaardige kunstmestvervanger. Dat blijkt tijdens een werkbezoek van de landbouwcommissie van het Europees Parlement aan mestverwerker Groot Zevert in het Gelderse Beltrum.

Europarlementariër Jan Huitema nodigde zijn collega’s uit bij het innovatieve bedrijf, waar uit dierlijke mest biogas, stikstof- en fosfaatconcentraat en een bodemverbeteraar met een zeer laag mineralengehalte wordt geproduceerd. Het is de eerste praktijkproef waar fosfaat wordt teruggewonnen uit dierlijke mest.

Pleidooi voor mineralenconcentraat als kunstmestvervanger

Nederland pleit al jaren voor toelating van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger. Hiermee zou een product uit verwerkte dierlijke mest gebruikt mogen worden in de mestgebruiksruimte voor kunstmest, bovenop de gebruiksnormen voor dierlijke mest. Tot nu toe is daar nog geen goedkeuring voor. Ook in de nieuwe kunstmestverordening, waarin dierlijke mest niet langer als afvalstof wordt gezien, mag mineralenconcentraat nog niet als kunstmest worden gezien.

De Nederlandse vertegenwoordigers in de landbouwcommissie, Annie Schreijer-Pierik (CDA, EVP), Jan Huitema (VVD, ALDE), Bas Belder (SGP, ECR), en Bas Eickhout (GroenLinks, EGP), zijn allemaal positief over de mestverwerking. Hoewel buitenlandse Europarlementariërs positief zijn over de ontwikkelingen in Nederland, zijn ze nog wel terughoudend.
‘Puur Nederlands probleem’

Fransman Edouard Ferrand (ENF, Front National) ziet wel toekomst in het systeem, maar benadrukt dat de Franse landbouw een stuk extensiever is én minder kapitaalkrachtig om de moderne technieken te gaan toepassen. “Waarom wordt de mest niet gewoon op het land uitgereden als meststof?”, vraagt hij zich af. Daarmee benadrukt hij dat de kwestie een puur Nederlands probleem is. Op de vraag of hij bereid is tot aanpassing van de wetgeving zegt hij dat hij innovatie niet wil belemmeren.

Italiaan ziet belemmeringen

Ook de Italiaanse Europarlementariër Herbert Dorfmann (EPP) is positief over de innovatie, maar hij ziet in de praktijk wel belemmeringen: “Het probleem in Nederland is dat er veel vee is en dat je door de aanvoer van veevoer van buiten het land de kringloop niet op een regionale manier kan sluiten. In Italië hebben we ook kleine gebieden waar veel veehouderij is, daar zou deze techniek mogelijk ook interessant voor zijn”, zegt hij. Dorfmann vreest wel dat de techniek nog veel te duur is voor een brede toepasbaarheid. “Bovendien is reguliere kunstmest vrij goedkoop, waardoor je de concurrentie niet aan kan”, zegt hij. Hij ziet desondanks geen probleem om de regels aan te passen om mineralenconcentraat mogelijk te maken.


Onder indruk van innovatie Nederlandse landbouw

De Poolse voorzitter van de landbouwcommissie Czeslaw Siekierski is eveneens bereid om te kijken naar aanpassing van de regels voor mineralenconcentraat. Hij is onder de indruk van de innovatie van de Nederlandse landbouw.

Jan Huitema (VVD), groot voorstander van mineralenconcentraat, verwacht dat hij de landbouwcommissie van het Europees Parlement wel kan overtuigen van het belang van aanpassing van de kunstmestverordening. Voor het verdere traject zijn nog wel wat hobbels te nemen. “Het is ook een kwestie van gunnen”, zegt Schreijer-Pierik.
Beheer
WP Admin