Foto: Matthijs Verhagen AlgemeenNieuws

LTO: zienswijze RDA biedt perspectief

LTO Nederland is blij met de richting van de zienswijze ‘Zorg voor het jonge dier’ die de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) maandag 25 januari publiceerde.

Volgens de belangenbehartiger geeft de zienswijze de complexiteit goed weer: focus op alleen sterfte is onvoldoende. Met goede zorg van jonge dieren moet sterfte gereduceerd worden.

Wegblijven van afrekencultuur

Voor LTO is het van belang om weg te blijven van een afrekencultuur waarin de veehouder wordt bestraft, maar niet wordt geholpen om een beter resultaat te behalen. “Met de focus op zorg voor jonge dieren is gekozen voor een integrale benadering. Dat biedt handelingsperspectief voor de veehouder, omdat aandacht wordt besteed aan onderliggende oorzaken en daarmee de mogelijkheid wordt geboden om prestaties te verbeteren.”

Lees ook: RDA: benchmarksysteem voor lagere sterfte jonge dieren