Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Landbouworganisaties kritisch over aanwijzen Nutriënten Verontreinigde gebieden

Landbouworganisaties reageren afkeurend op de aanwijzing van de Nutriënten Verontreinigde gebieden (NV-gebieden) door het ministerie van landbouw.

Joris Baecke, portefeuillehouder Bodem en Water van LTO Nederland, is kritisch over de aanwijzing. “Niemand kan garanderen dat dit gaat werken. Bedrijven worden er wel hard door geraakt”, zegt hij over het aanwijzen van 60% van het Nederlandse landbouwareaal al nutriënten verontreinigd gebied (Nutriënten Verontreinigde gebieden).

De impact die de korting van 20% op de stikstofgebruiksnormen zal hebben, is volgens hem enorm. “Opbrengsten zullen gaan dalen. En wat dit kwalitatief zal doen met gewassen, is een ingrijpend experiment. Het is in ieder geval niet verstandig vanuit landbouwkundig oogpunt. Dit gaat grote financiële gevolgen hebben”, aldus Baecke.

Minder bemesting en minder grasopbrengst

Baecke vervolgt: “Bovendien zullen boeren bij de beperkte bemestingsruimte die er nog is voorrang gaan geven aan de hoofdteelten. Dat betekent dat er geen ruimte meer is voor bodemverbeteraars en dat er minder dierlijke en vaste mest gebruikt zal gaan worden. Dat terwijl dat juist onwenselijk is voor de bodemkwaliteit.”

Of het ertoe zal leiden dat er teelten gaan verdwijnen, is volgens Baecke moeilijk te zeggen. “Dat hangt erg af van de keuzes die een ondernemer maakt.” Voor veehouders zal minder bemesting leiden tot minder grasopbrengst, waardoor ze meer voer moeten aankopen.

Onderhandelingen niet transparant

Baecke vindt het ook kwalijk dat de overheid heel laat komt met de maatregel. “Het is opnieuw een dreun voor het vertrouwen in de overheid. De overheid blijft haar fouten herhalen: het is weer generiek beleid waarbij niemand kan garanderen dat het werkt. Het is geen doelsturing en het is weer te laat. Aan de boodschap dat het veel erger had kunnen zijn en dat dit het beste is wat in Brussel uitonderhandeld kon worden, heeft een boer niks. De onderhandelingen zijn totaal niet transparant. Keer op keer komen we er als Nederland maar bekaaid vanaf”, zegt de LTO-er.

Hoewel hij positief is dat de kaarten gedetailleerd zijn opgesteld, vindt hij het heel kwalijk dat de bepaling van de bijdrage van de landbouw op de waterkwaliteit bepaald is aan de hand van 13 jaar oude data. ”Beleid maken op basis van bemesting in het verleden is niet toekomstgericht en geeft boeren weinig perspectief”. Ook het feit dat er stikstofmaatregelen worden getroffen in gebieden waar juist fosfaat het probleem is, vindt Baecke niet uit te leggen.

Lees ook: Bezorgdheid over aanwijzing Nutriënten Verontreinigde gebieden

Weer klap voor jonge boeren

Ook de de Nederlandse Akkerbouw Vakbond reageert afkeurend. “Eerst moeten wat ons betreft de normen voor N en P geharmoniseerd worden met de ons omringende landen”, reageert de organisatie, die het daarnaast onterecht vindt dat er al aanvullende maatregelen worden genomen zonder dat de effecten van de recent ingevoerde bufferstroken zijn meegenomen. “Er dreigen nu in grote delen van Nederland slechtere opbrengsten te komen door suboptimale bemesting. Het wordt hoog tijd voor doelsturing in plaats van dit soort generieke opgelegde maatregelen”, aldus NAV.

NAJK spreekt van de zoveelste klap voor jonge boeren, maar vindt ondanks het negatieve effect voor boeren dat het ministerie de minst slechte optie heeft gekozen. “We moeten als gehele agrarische sector samen met de overheid werken aan de verbetering van de waterkwaliteit. De problemen blijven zich op dit moment opstapelen, waardoor boeren klem komen te zitten. We moeten als boeren inzicht krijgen in de waterkwaliteit rondom onze eigen percelen, zodat we ook weten waar we aan moeten werken en resultaten zien van de inspanningen die we doen”, aldus dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Hilde Coolman.

Debat over Nutriënten Verontreinigde gebieden

Voorzitter Bart Kemp van Agractie vindt het onterecht dat de focus ligt op het steeds verder aanscherpen van de mestnormen, terwijl er helemaal geen mestprobleem is. “Dit leidt opnieuw tot minder gebruik van dierlijke mest en meer gebruik van kunstmest, en daarmee tot meer uitspoeling. Een nieuw kabinet moet met grote prioriteit gaan onderhandelen in Brussel voor een nieuwe derogatie. Samen met POV en Cumela heeft Agractie een document opgesteld waarin zij stellen dat er niet meer mestproductie in Nederland is dan dat er plaatsingsruimte is.

Een ruime Kamermeerderheid steunde een verzoek van BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas om op kort termijn een debat te voeren over onder andere de Nutriënten Verontreinigde gebieden. Waarschijnlijk komt er op korte termijn ook een technische briefing in de Tweede Kamer hierover.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin