Melken van een gezonde uier. In een melkrobotsysteem ligt overdracht van bacteriën, met name stafylokokken, op de loer. - Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Kosten mastitis op melkrobotbedrijf € 230 per geval

Stafylokokken bepalen het leeuwendeel van de kosten van klinische en chronische mastitis op melkveebedrijven met een melkrobot.

De kosten van mastitis op een melkveebedrijf met een automatisch melksysteem bedragen € 230 per geval. Dit betreft kosten van klinische en subklinische mastitis tezamen. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Uppsala (Zweden), Wageningen UR en melkrobotproducent DeLaval.

Om de kosten van mastitis te bepalen is gebruik gemaakt van een model dat uitkomsten uit eerdere onderzoeken combineert met actuele data gemeten met melkrobots. De uitkomst is representatief voor het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf dat automatisch melkt.

Belangrijkste kosten mastitis

De belangrijkste kosten van een klinische mastitis komen voort uit de extra mastitisgevallen via overdracht, kosten voor vervroegde afvoer en natuurlijk ook melkproductieverlies. Iets meer dan de helft van de totale kosten, zijnde € 118, zijn terug te voeren op de kosten voortkomend uit de chronische (subklinische) infecties. Daarvan komt opnieuw de helft van de kosten uit overdracht van ziekteverwekkers.

Inzoomend op de ziekteverwekkers blijken de stafylokokken en de overdracht van deze bacterie uit klinisch, maar zeker ook uit chronisch geïnfecteerde koeien, daar het grootste aandeel in te hebben. Liefst 83% van de kosten komt uit infectie door Staphylococcus aureus (71%) en niet aureus-stafylokokken (12% NAS, voorheen CNS). De overige 17% komt voor uit onder meer streptokokken en gram-negatieve kiemen.

Laag genezingspercentage stafylokokken

Het hoge kostenaandeel voor Staphylococcus aureus komt voort uit het relatief lage genezingspercentage en een vrij hoog aandeel in de aanwezigheid van de bacterie. Overige kiemen komen minder voor en hebben ook een hoger genezingspercentage.

De resultaten onderstrepen de noodzaak voor nieuw onderzoek naar het effect van chronische mastitis en het verminderen van de aanwezigheid ervan op bedrijven met een automatisch melksysteem.

Beheer
WP Admin