AlgemeenAchtergrond

Koninklijke onderscheiding voor Henk Westerhof

Henk Westerhof, voorzitter van Anthos, is onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Westerhof is 25 jaar werkzaam bij Anthos, de voormalige Bond van Bloembollenhandelaren en een groot promotor van deze producten. Hoewel de handel in de bloembollen- en boomkwekerij sector de eerste prioriteit heeft, verliest Westerhof nooit het belang van de gehele sector uit het oog.

Ook op bestuurlijk niveau verzet hij veel werk. Deels gerelateerd aan zijn functie maar ook deels op vrijwillige basis. Zoals onder andere zijn bestuurlijke inzet ten behoeve van onder andere de BKD, NAK tuinbouw, Nederlandse Tuinbouwraad, het IBC, PPO, het ministerie van LNV, de Nederlandse Bond voor Boomkwekers en het PT. Naast al deze taken blijft er bij Westerhof ook nog ruimte over om zich voor andere instanties in te zetten.

Beheer
WP Admin