Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Klankbordgroep kringlooplandbouw van start

Het ministerie van landbouw heeft een klankbordgroep met boeren en tuinders gevormd. De groep gaat meepraten over hoe de omslag naar kringlooplandbouw gemaakt kan worden en moet het ministerie scherp houden op de voortgang van de omslag.

In de groep zitten 16 ondernemers op persoonlijke titel. Naast 3 akkerbouwers, 5 melkveehouders, 2 pluimveehouders en 1 varkenshouder hebben vertegenwoordigers van de glastuinbouw, fruitteelt, natuurinclusieve landbouw en een gemengd bedrijf zitting in de klankbordgroep.

Op sociale media is kritiek gekomen van onder andere VBBM, de organisatie van kringloopboeren en Agrobosbouw, dat men niet vertegenwoordigd is in de groep.

“In de klankbordgroep nemen individuele agrariërs uit diverse sectoren deel, geen belangenverenigingen of organisaties”, reageert het ministerie. De deelnemende boeren zijn desondanks vrijwel allemaal bestuurlijk actief, waaronder bij LTO Noord, ZLTO en LLTB, maar ook bij NVP, Biohuis, stichting Herenboeren en stichting Boerbewust. De bedrijven van veel leden van de klankbordgroep kunnen gezien worden als voorbeeldbedrijf voor de toekomst.

Belangenorganisaties en anderen kunnen via een loket wel meedoen met de omslag naar kringlooplandbouw.

Beheer
WP Admin