Toen de Kamerleden na 1,5 uur met elkaar waren uitgekibbeld, mocht minister Ploumen in een halfuur haar antwoorden geven. Zij werd alweer in een ander overleg verwacht.</p> <p><em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

Kamer raffelt debat over handelsverdragen af

De Tweede Kamer nam deze week te weinig tijd voor een debat over handelsverdragen TTIP en CETA. Minister Ploumen kon het tweede deel niet bijwonen. Maar ook na de moties van donderdag 28 april is het laatste woord over de handelsovereenkomsten nog niet gesproken.

PvdA-Kamerlid Jan Vos kon zijn ergernis dinsdagavond 26 april niet langer verbergen. Het overleg met Lilliane Ploumen, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over de handelsverdragen TTIP en CETA kwam niet tot een fatsoenlijke afronding.

Twee uur had de Kamer uitgetrokken om met de minister te praten over het belang van de handelsverdragen met Canada en de Verenigde Staten en over de positie van de land- en tuinbouw daarbij.

De Kamerleden vlogen elkaar behoorlijk in de haren. SP-Kamerlid Jasper van Dijk verweet zijn PvdA-collega Vos dat hij wel grote woorden gebruikte, maar als het er op aan kwam toch niet thuis gaf. Vos vond dat Van Dijk geduld moest hebben. Dit waren immers nog maar de eerste beschietingen. Het debat met de minister zou nog komen.

Minister legt voorafgaand aan debat al druk op Kamer

Ploumen had het debat vooraf al onder druk gezet. Wilde de Kamer haar in een motie oproepen ferme standpunten in te nemen tijdens het overleg met de Europese handelsministers volgende week in Brussel, dan zou dat toch deze week moeten gebeuren. En het liefst nog dinsdag, want daarna was ze weg – naar het buitenland.

Toen de Kamerleden na 1,5 uur met elkaar waren uitgekibbeld, mocht Ploumen nog snel in amper een halfuur haar antwoorden afraffelen. Tijd om uit te lopen was er niet, want de minister werd aansluitend in een ander overleg in de Tweede Kamer verwacht – over ontwikkelingssamenwerking.

Geen interrupties toegestaan

Commissievoorzitter Raymond de Roon (PVV) had het er maar moeilijk mee. Zeker toen Kamerleden, ondanks zijn uitdrukkelijke verzoek, toch de minister begonnen te onderbreken. De Roon stond geen interrupties toe, tot ergernis van een deel van de Kamerleden. “We hebben het hier over een belangrijke maatschappelijke discussie. Dat kunnen we toch niet afdoen zonder fatsoenlijke discussie met de minister?”, was de retorische vraag van PvdA’er Vos.

Er werd besloten het overleg later op de avond voort te zetten, maar dat bleek later reglementair niet te kunnen. Dus kreeg het overleg dinsdag een onbevredigend einde. Er was geen debat met de minister en dat kwam er ook niet meer. Donderdagmiddag 28 april hebben de Kamerleden verder gepraat, maar zonder minister Ploumen.

Moties om landbouw niet op te offeren in handelsverdragen

Daar kreeg de oproep van een aantal agrarische vakbonden (NVV, LTO Varkenshouderij, NVP, DDB, NMV. NAV) samen met andere belangenorganisaties alsnog vorm in verschillende moties om de landbouw niet op te offeren in handelsverdragen met Canada en de Verenigde Staten. Minister Ploumen zal de Kamerboodschap over 2 weken meenemen naar de vergadering van Europese handelsministers. Maar dan is het laatste woord erover nog zeker niet gesproken. Zowel voor als achter de deuren gaan de onderhandelingen gewoon door.

Beheer
WP Admin