Vlnr: Kamerleden Grashoff (GroenLinks), Bruins (ChristenUnie), Thieme (PvdD), Teeven (VVD), Mulder (CDA), de Roon (PVV) en van Dijk (SP) tijdens de actie van boeren, Milieudefensie, en FNV Groen tegen TTIP.<br /><em>Foto: ANP </em> AlgemeenNieuws

Kamer: landbouw niet buiten TTIP

De meerderheid van de Tweede Kamer is niet bereid te bepleiten dat de landbouw buiten de handelsverdragen van de Europese Unie met Canada (CETA) en de Verenigde Staten (TTIP) wordt gehouden.

Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) zei donderdag in de Tweede Kamer dat het pleidooi dat een aantal boerenvakbonden heeft gedaan in samenspraak met onder andere Milieudefensie niet uit te voeren is.

De minister wees er in debat met de Tweede Kamer op dat de oproep van onder andere NVV, LTO Varkenshouderij, DDB,NMV,NVP niet kan worden gezien als hét geluid vanuit de landbouw. Hij haalde een verklaring van LTO Nederland aan, die stelt dat een handelsverdrag ook voor de landbouw voordelen opleveren en dat aan de kant blijven zitten gezien het grote strategische belang van de agrosector geen optie is.

Moties om landbouw te vrijwaren verworpen

SGP-kamerlid Elbert Dijkgraaf diende samen met de Partij voor de Dieren, CDA, SP en ChristenUnie 2 moties in om de landbouw te vrijwaren. “Neem de varkenshouderij. Veel bedrijven staat het water nu al boven de lippen. Tegelijkertijd legt de overheid allerlei extra eisen op. Nu zou de markt ook nog eens opengesteld worden voor varkensvlees uit de VS en Canada, waar het met dierenwelzijn en milieu veel minder nauw genomen wordt. Dat is niet eerlijk.”

Zijn pleidooi kreeg noch de steun van de minister, noch van de meerderheid van de Kamer. Beide moties werden verworpen. Een motie van CDA’er Agnes Mulder waarin werd gevraagd een gelijk speelveld voor Europese ondernemers te waarborgen op gebied van onder andere voedsel en dierenwelzijn kreeg evenmin voldoende steun. PvdA en VVD stemden daartegen.

Lees ook: Wat is TTIP?

Beheer
WP Admin