Foto: Hans Banus RundveeNieuws

Kalversector verscherpt borging producten

De voorschriften van de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf zijn met ingang van 1 augustus aangepast voor producten als voer, strooisel, diergeneesmiddelen en reinigings- en ontsmettingsmiddelen en de bestrijding van ongedierte.

Aanleiding hiervoor is de fripronil-crisis in de pluimveehouderij, waarbij pluimveehouders al dan niet bewust een verboden bloedluisbestrijdingsmiddel gebruikten. De belangrijkste toevoeging aan de voorschriften is het alleen toestaan van gebruik van desinfectie-, gewasbeschermings- en ongediertebestrijdingsmiddelen uit de databank van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Dit moet ook aangetoond worden aan de hand van bonnen en het gebruik moet geregistreerd worden. Van kalverhouders wordt verwacht dat ze nagaan of reinigingsmiddel geschikt is voor bijvoorbeeld het reinigen van melk- en waterleidingen. De GMP+ – herkomst van voer, voeraditieven, preparaten en strooisel moet door middel van aanschaf- en voerbonnen aangetoond worden.