Partner
Warmtepomp/chiller op geprefabriceerde zeecontainer. AlgemeenPartner

Inlaat koeling met natuurlijke hulp van de zon

Hittestress geeft productieverlies en gezondheidsproblemen bij dieren. Omdat meer ventileren bij hoge temperaturen geen verkoeling meer geeft, moet er op een andere manier gekoeld worden. Koelen met padkoeling of verneveling verhoogt echter de RV, wat ook niet wenselijk is. Kleventa en Prismafilter zorgen voor een passende oplossing.

Tijdens het gesprek tussen Herbert Dijkman van Kleventa en Harrie en Luc Selman kwam naar voren dat tijdens de hoge temperaturen in de zomer van 2019 en 2020 de melkproductie van de geiten enorm terugliep. De ventilatie van de stal vindt plaats via ventilatoren in de nok van de stal. De lucht komt binnen via inlaatventielen in de zijgevel. De vernevelingsinstallatie draaide op volle toeren om de temperatuur draaglijk te houden, maar door de oplopende RV ontstonden weer andere problemen. Bovendien werd door een te hoge RV en een te hoge temperatuur de acceptabele THI-index overschreden. Dat bracht de gezondheid van de dieren in gevaar.

Oplossing voor conditioneren van de inlaat

Kleventa en Prismafilter hebben voor een oplossing gezorgd; het verlagen van de buitenluchttemperatuur. Door de buitenlucht die door de inlaatventielen naar binnen komt, af te koelen van 32 naar 20 graden, blijft de staltemperatuur op een uitstekende lage temperatuur. Er werden Aerox-warmtewisselaars van Exegy geplaatst voor de inlaatventielen. Via de wisselaars wordt koud water gepompt die de lucht afkoelt. Het water komt dus niet direct in contact met de inlaatlucht. Tevens kunnen deze wisselaars in de winter gevoed worden met warm water. Op die manier kan de inlaat worden opgewarmd bij buitentemperaturen onder 0 graden.

Technische ruimte met buffervat, wisselaar en omvormer
Technische ruimte met buffervat, wisselaar en omvormer. 

Warmte en koude maken

Voor dit project is gekozen om voor te koelen met grondwater. Dit levert maximaal 120 kW. De verdere afkoeling gebeurt met behulp van 3 chillers/ warmtepompen van 60 kW. Samen is er dus 300 kW aan energie beschikbaar, waarmee de inlaat van 32 naar 24 graden gekoeld kan worden. Dit is in de praktijk voldoende om problemen te voorkomen. Omdat deze chillers meer elektrisch vermogen vragen dan beschikbaar is op het bedrijf van Selman, werd gekeken naar een andere manier van opwekken van elektrische energie.

Geconditioneerde inlaatventielen.

De koelbehoefte loopt gelijk met de buitentemperatuur en het aantal zonuren. Het voorstel was om zonnepanelen te plaatsen afgestemd op de energiebehoefte. Een slimme koppeling, want de door Kleventa zelfontwikkelde energiemonitoring en besturing zorgt dat de chillers alleen draaien als er voldoende zonopbrengst is. Hierdoor kan de bestaande standaardaansluiting van 80 A blijven bestaan. De energie die over is wordt door de panelen teruggeleverd aan het net.

Installatie

De gehele installatie heeft Prismafilter prefab in een zeecontainer ontwikkeld en in korte tijd op de locatie geïnstalleerd. Uiteraard wordt de gehele technische installatie op afstand ingesteld en gemonitord. Deze vorm van conditionering is op meerdere diergroepen toepasbaar. Prismafilter heeft soortgelijke projecten gerealiseerd bij varkensstallen.

Beheer
WP Admin