Pootgoed in de bunker van een pootmachine. - Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

HZPC betaalt voor pootgoed 60 cent boven prognoseprijs

Aardappelhandelshuis HZPC heeft de uitbetalingsprijs van pootgoed uit oogst 2021 vastgesteld op € 33,70 per 100 kilo. De uiteindelijke prijs ligt daarmee 60 cent boven de prognoseprijs die begin maart bekend werd gemaakt.

De prijs ligt weliswaar lager dan van de oogsten in 2018 en 2019, maar verder kan dit seizoen zich heel goed meten met andere jaren. Het aardappelhandelshuis rept zelf van een respectabele pootgoedprijs op basis van de resultaten in de afgelopen tien jaar.

Extreme externe omstandigheden

Volgens regiomanager Benelux Martin Jansen Klomp van HZPC heeft de pootgoedafzet afgelopen seizoen te maken gehad met extreme externe omstandigheden. “Dat de prijs ondanks deze factoren licht is gestegen komt onder andere doordat alternatieve afzetkanalen een goede bijdrage hebben geleverd en bepaalde kosten minder hoog zijn uitgevallen dan begroot. Zo was onder andere door de goede kwaliteit van de pootaardappelen het aantal klachten beduidend lager dan we begin maart hadden ingeschat.”

Oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft ertoe geleid dat akkerbouwers in Europa meer tarwe, koolzaad en zonnebloemen telen, omdat de prijzen van deze producten fors zijn gestegen. Dat gaat ten koste van de pootgoedafzet. Met name in maart en april had dit volgens HZPC een grote invloed op de vraag naar Nederlands pootgoed.

Om een steentje bij te dragen aan de voedselzekerheid besloot HZPC vanuit een aantal Europese landen poot- en consumptieaardappelen ‘om niet’ aan Oekraïne te leveren. “Er is dit seizoen maar een beperkte hoeveelheid pootaardappelen tegen betaling vanuit Nederland naar Oekraïne geëxporteerd”, verklaart CEO Gerard Backx van HZPC.

Coronacrisis en brexit

Binnen Europa had de nasleep van de coronacrisis nog een negatief effect op de pootgoedafzet, aldus HZPC. Dat geldt ook voor de brexit, want door importbeperkingen gaat er veel minder basispootgoed vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin