<em>Foto: Mark Pasveer</em> AlgemeenNieuws

Geen fouten bij klachten bespuitingen

Bij 85 klachten van omwonenden bij hinder door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn geen overtredingen van de regels geconstateerd. Dat meldt staatssecretaris Martijn van Dam in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om klachten die in 2015 binnenkwamen bij de GGD en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De NVWA heeft gecontroleerd of bij de situaties waarover werd geklaagd, ook sprake was van overtredingen.

De klachten van omwonenden hadden betrekking op het overwaaien van spuitvloeistof of stank en irritatie aan luchtwegen.

Het bedrijfsleven heeft ondertussen een folder ontwikkeld, die aan omwonenden kan worden uitgereikt bij de voorgenomen toepassing van grondontsmetter metam-natrium. In de folder wordt uitgelegd welke voorzorgsmaatregelen worden genomen bij het gebruik van de grondontsmetter en wat daarvan zichtbaar is voor omwonenden.

Beheer
WP Admin