Een vestiging van FrieslandCampina. - Foto: Peter Roek RundveeNieuws

FrieslandCampina verhoogt melkprijs € 0,50

FrieslandCampina heeft zijn garantiemelkprijs in maart met € 0,50 verhoogd naar € 46,50 per 100 kilo.

De stijging is volgens FrieslandCampina vooral het gevolg van een positieve correctie na een te lage inschatting van de referentieprijzen in de vorige periode. FrieslandCampina gaat ervan uit dat de referentiebedrijven hun melkprijzen stabiel houden.

De garantieprijs in maart ligt € 4 onder het niveau van een jaar eerder. Over maart 2022 keerde FrieslandCampina eveneens een garantieprijs van € 46,50 per 100 kilo uit. De door Boerderij berekende melkprijs – inclusief de bijdrage aan ZuivelNL – komt voor maart 2024 uit op € 45,90 per 100 kilo.

De gemiddelde garantieprijs in 2024 tot en met maart komt uit op € 45,75 per 100 kilo. Een jaar geleden lag de gemiddelde garantieprijs tot en met maart op € 55,50 per 100 kilo.

Biologische melkprijs stijgt met € 2,50

De garantieprijs voor biologische melk gaat met € 2,50 omhoog en komt in maart uit op € 58 per 100 kilo (maart 2023: € 63,25 per 100 kilo). Ook hier is sprake van een te lage inschatting van de referentieprijzen in de vorige periode. Daarbij gaat de zuivelonderneming ervan uit dat de referentiebedrijven hun biologische melkprijzen verhogen. De gemiddelde garantieprijs voor biologische boerderijmelk in 2024 tot en met maart bedraagt € 56,33 per 100 kilo melk. In dezelfde periode een jaar eerder lag de gemiddelde biologische garantieprijs op € 63,75 per 100 kilo.

Beheer
WP Admin