Het meerjarig Interreg project `Slim Landgebruik` is opgezet door verschillende partijen waaronder ZLTO en WUR en wordt begeleid door het Louis Bolk Instituut. Het onderwerken van groenbemesters en gewasresten is een onderwerp dat aandacht kreeg. - Foto's: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Foto’s | Carbon Farming, nog geen gelopen race

Terugdringen van de CO2 uitstoot is een hot item. Verschillende mogelijkheden worden onderzocht zoals vastleggen van koolstof in de bodem. Vorige week was op het terrein van AIKC Rusthoeve in Colijnsplaat (Zld.) een bijeenkomst waar de stand van zaken voor Carbon Farming werd toegelicht.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief bodemgezondheid en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.

Op het bodemplein met groenbemesterproeven aangelegd voor CZAV werd ingegaan wat deze kunnen betekenen voor de vastlegging en het belang voor het hoofdgewas.

Naast elkaar liggen twee proeven tegen plaaginsecten. Links een bankerfieldstrook voor roofinsecten tegen luis en rechts een groenbemester tegen ritnaald. Zulke stroken kunnen ook een bijdrage leveren aan extra koolstofopslag.

Een groenbemester die een bijdrage kan leveren aan koolstofopslag is Viterra trio, een mengsel van Alexandrijnse klaver, Bladrammenas en Facelia. Deze proef ligt in een strook waar extra stikstof is gegeven, dit lijkt de wortelgroei positief te beïnvloeden.

Een zonnebloem in een mengsel geeft wel een behoorlijke biomassa maar voor de worteling hoef je het niet te doen. Het gewas wortelt ondiep en vormt een wortelklomp zoals de foto laat zien.

Dit overzicht laat zien dat de verschillen van vergelijkbare toepassing per regio en grondsoort flink uiteen lopen. De gegevens komen van de door het hele land opgezette `Slim Landgebruik` agrarische netwerken.

Ook de verschillen tussen toepassingen zijn groot. Over het algemeen kan gezegd worden dat granen, grassen en groenbemesters veel koolstof binden.

Voor het overgrote deel zullen de groenbemesters en gewasresten ondergewerkt worden. Soms wordt het inwerken in een wormenrijk perceel na het kleinmaken overgelaten aan deze nuttige beestjes.

Door de gevarieerde informatie en de verschillende visies was er voor de aanwezige boeren voldoende stof om regelmatig discussies te voeren.

Bemesting werd ook besproken, gezien het doel is dit bij voorkeur organisch is zoals champost, gips, compost of dierlijke mest.

Beheer
WP Admin