RundveeNieuws

Export Belgisch rundvlees in de lift

België voerde in de eerste helft van 2015 ruim 80.000 ton rundvlees uit. Dat is 7% meer dan tijdens dezelfde periode van 2014. Daarmee zet de groei zich voort, want 2014 was al een recordjaar voor de Belgische uitvoer van rundvlees.

In totaal gaat 73% van het Belgisch rundvlees naar buurlanden. Nederland blijft daarbij met 33% van het totale volume koploper. Verder is de groei van de export naar Groot-Brittannië en de relatief grote afzet in Ghana opmerkelijk. Dat laat het Belgian Meat Office (BMO) weten.

Export naar Nederlands neemt toe

In de eerste helft van 2015 nam de export naar Nederland toe met 9,3%. Vooral ontbeende stukken vonden makkelijk hun weg naar de Nederlandse markt, goed voor een groei van 35,3%.

Frankrijk blijft met een aandeel van 23% een stevige tweede markt voor Belgisch rundvlees. Het aandeel van de Franse markt daalde wel licht met 1,6%. In Duitsland verkocht België 15,2% meer dan in de eerste jaarhelft van 2014. Duitsland sluit met een aandeel van 17% de top drie. Ook hier merkt Belgian Meat Office vooral de opmars van het segment ‘ontbeend rundvlees’ op, goed voor een groei van 19%.

Belangrijke afnemer Italië importeert minder

Italië vormt traditioneel een belangrijke markt voor Belgisch kalfsvlees. De laatste jaren koopt het echter minder Belgisch vlees: het aandeel in de laatste 10 jaren nam met bijna 5 procentpunt af. Ook in de eerste helft van 2015 zette deze trend zich verder met een daling van 2%. Italië behoudt wel zijn vierde plaats met een aandeel van 8%.

Verder valt de opmars van het Verenigd Koninkrijk op. Deze markt herwon met een groei van 28,5% opnieuw aan belang. Ook Griekenland en Portugal kochten opvallend meer Belgisch rundvlees in het eerste half jaar van 2015, met een stijging van respectievelijk 16,2% en 62,5%.

Ghana vijfde markt voor Belgisch rundvlees

7,3% van de Belgische rundvleesuitvoer is bestemd voor buiten de EU. Toch noteert Belgian Meat Office er enkele opvallende evoluties. Zo is Ghana op korte tijd de vijfde belangrijkste markt geworden voor Belgisch rundvlees, goed voor 3% van het totale volume. Ghana blijkt een interessante aanvulling op de traditionele Europese afnemers, gezien bijna 80% van het volume dat ze afnemen bestaat uit eetbaar slachtafval.

Beheer
WP Admin