Premium
Zuivelverwerkers schrijven de grupstal af zonder de effecten van de inrichting van moderne grupstallen op diergezondheid, dierenwelzijn en milieu daadwerkelijk te meten. RundveeAchtergrond

Einde grupstal in zicht