AlgemeenNieuws

Dijksma twijfelt niet aan ammoniakcijfers

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) heeft geen reden te twijfelen aan Wageningse meetdata waarop het ammoniakbeleid mede is gebaseerd.

Dat blijkt uit antwoorden van de PvdA-politica op Kamervragen van Jaco Geurts (CDA), Helma Lodders (VVD) en Elbert Dijkgraaf (SGP). Dat oude meetdata zijn verdwenen, is volgens haar niet tegen de regels.

Meetdata bestaan niet meer

Enkele weken geleden bleken de meetgegevens van het onderzoek naar de emissie van ammoniak uit begin jaren ’90 verloren te zijn gegaan. Recentere cijfers bestaan wel. Twee kritische, ongebonden wetenschappers die de basis van het ammoniakbeleid grondig willen onderzoeken, Jaap Hanekamp en Marcel Crok, concludeerden daarop dat de publicaties over ammoniakemissies ‘van nul en generlei waarde’ zijn.

Resultaten veelvuldig besproken

Reproduceerbaarheid is volgens hen een pijler van wetenschappelijk onderzoek. Dijksma schrijft dat transparantie inderdaad noodzakelijk is, maar constateert dat de onderzoekers meermaals wetenschappelijk hebben gepubliceerd over de totstandkoming van emissiefactoren. De resultaten van de Nederlandse onderzoekers zijn volgens haar ook veelvuldig op internationale wetenschappelijke congressen besproken.

Reproduceerbaarheid

Dijksma zegt te begrijpen hoe belangrijk reproduceerbaarheid is. “Dat is ook de reden dat de metingen waarop de emissiefactoren zijn gebaseerd vele malen zijn herhaald en ik tweemaal een internationale review van de wetenschappelijke onderbouwing heb laten uitvoeren.”

5 jaar bewaren verplicht

Dijksma vindt het niet kwalijk dat Wageningen UR cijfers van begin jaren ’90 niet meer kan overleggen. Ze schrijft dat het sinds 1 januari 2005 gebruikelijk is om onderzoeksgegevens 5 jaar te bewaren, conform de hiervoor geldende regels vanuit de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de Vereniging van Universiteiten.

Recentere cijfers wel beschikbaar

Wageningen UR is volgens Dijksma bereid twee kritische wetenschappers te tonen hoe uit basisgegevens ammoniakemissie is berekend. Daarvoor kunnen ze recentere meetdata overleggen. Vooralsnog zijn Hanekamp en Crok volgens haar niet op het aanbod ingegaan.

Beheer
WP Admin