Staatssecretaris Sharon Dijksma.<em><br />Foto: Roel Dijkstra</em> AlgemeenNieuws

Dijksma: geen vleestaks, wel verleiden tot minder vleesconsumptie

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu wil mensen tot minder vleesconsumptie verleiden, door onder andere de ontwikkeling van alternatieve eiwitbronnen te stimuleren en te werken aan bewustwording van de effecten van vleesconsumptie. De invoering van een vleestaks ziet Dijksma niet zitten.

Dat zegt ze tijdens een debat in de Tweede Kamer over de uitkomsten van het klimaatakkoord. Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren pleit voor het invoeren van belasting op het vlees, om zo de milieu- en klimaatschade te laten betalen door in dit geval de consument.

‘Veel routes te bewandelen’

Dijksma zegt dat het niet zo eenvoudig is om bijvoorbeeld met de introductie van een vleestaks meteen je doel te bereiken. “Er moet inderdaad veel gebeuren. We moeten de weg van de verleiding van de consument zeker vinden. Dat betekent dat we innovatie steunen en dat we moeten werken aan bewustwording. Er zijn dus heel veel routes die we moeten en willen bewandelen. Dat is echter iets anders dan nu een vleestaks introduceren”, aldus Dijksma.

Ook een voorstel om meer in te zetten op biologische landbouw ziet Dijksma niet zitten. Ze ziet de biologische sector als voorbeeldsector om ook de gangbare sector te verduurzamen. “Maar onze tuinbouwsector staat wat betreft innovatie, zeker op dit terrein, op nummer één. We zijn daar ontzettend goed in. Ik zou het jammer vinden als we dat gaan tegenwerken”, vindt Dijksma.

‘Veengebieden verder vernatten’

SP-Kamerlid Eric Smaling stelt voor de veengebieden verder te vernatten, om hiermee de CO2-uitstoot te verlagen. Dijksma zegt dat dit onderdeel is van natuurbeleid. Maar ze zegt ook dat grootschalige uitrol hiervan niet zo eenvoudig is, omdat er vanuit de bevolking vaak veel bezwaar is, of dat er praktische bezwaren zijn om dit te doen.

Beheer
WP Admin