In een gezond grasklaverperceel kan het klaveraandeel onder druk komen door kaligebrek. - Foto: Koos Groenewold RundveeAchtergrond

Denk aan kalivoorziening op grasklaverpercelen

Kalitekort leidt tot wegvallen van klaver en daarmee ook de stikstofvoorziening van het gras.

Grasklaverpercelen worden na de eerste snede niet meer bemest met stikstof. Maar de beperkte bemesting met ook organische mest zet wel de kalivoorziening van klaver onder druk. Op weidepercelen met klaver wordt weinig tot geen drijfmest gebruikt omdat dit de smakelijkheid van het weidegras beïnvloedt. Maaipercelen krijgen vaak wel organische mest, maar daar is de behoefte door afvoer van gewas ook groter. In beide situaties kan zo kali tekort ontstaan, zo schetst ForFarmers in een advies op haar site.

Kali-gebrek

De aanvoer van 15 tot 30 m³ drijfmest is onvoldoende om in de kalibehoefte te voorzien. Een kali-gebrek ligt op de loer, zeker ook in deze periode van droogte. Dit kan er toe leiden dat klaver wegvalt in grasklaver percelen, waarmee ook de stikstofvoorzienig voor het gras wegvalt. Let daarom op de verschijnselen van kaligebrek bij klaver, zo meldt ForFarmers, te herkennen aan de vorming van kleinere bladeren. De meest herkenbare gebrek verschijnselen zijn witte of geel-bruine vlekjes op het blad. Omdat klaver het kalitransport naar de jongste bladeren het langst in stand houdt, zie je dat het eerst bij het oudere blad.

Beheer
WP Admin