Foto: Hans Prinsen VarkensAchtergrond

Deense varkenshouderij bezorgd over komend zinkverbod

Het ziet ernaar uit dat de inzet van medicinale zink in de Deense varkenshouderij op wens van onder meer Nederland en Frankrijk tegen een Europees verbod aanloopt.

Varkenshoudersoganisatie Danske Svineproducenter bekijkt de ontwikkeling met grote zorg. Een verbod leidt onherroepelijk tot een toenemend antibioticaverbruik, vreest de bond, die daarmee impliciet toegeeft dat het succes van het Deense antibioticareductiebeleid voor een groot deel is te danken aan de toediening van zink.

De Deense varkenshouderij zet zinkpreparaten in ter voorkoming van diarree bij gespeende biggen, maar die praktijk zal snel tot het verleden behoren. Het geneesmiddelenagentschap van de EU (European Medicines Agency, afgekort EMA) heeft vorige week bij de Europese Commissie de aanbeveling op tafel gelegd dat er een eind moet komen aan de toediening van zink. De intrekking van de toelating zou gebeuren op wens van onder meer Nederland en Frankrijk, die de zaak aanhangig hebben gemaakt in Brussel.

Wat is het probleem?

Aanbevelingen van de EMA zal de Europese Commissie niet zonder meer naast zich kunnen neerleggen. Ondertussen zijn de Denen daar niet blij mee, zo blijkt uit de reactie van varkenshoudersorganisatie Danske Svineproducenter. De bond bekijkt de ontwikkeling met grote zorg, zegt voorzitter Henrik Mortensen.

Wat is het probleem? Zowel de varkenshouderij als de Deense overheid erkennen immers toch zelf ook dat zink een schadelijk effect kan hebben op het milieu? Dat bleek al begin dit jaar, toen de toenmalige landbouw- en milieuminister nader onderzoek aankondigde naar de nadelige milieu-invloed, en afhankelijk van de uitslag tevens beloofde dat de nodige maatregelen zouden worden getroffen om het zinkverbruik te beperken. Duidelijk was bij voorbaat, dat een overmaat aan zink via de mest schade toebrengt aan de micro-organismen in de grond. De vraag was alleen nog bij hoeveel zink schade aan het bodemleven ontstaat.

‘Antibiotica zal weer toenemen als zink wegvalt’

Het probleem is volgens Mortensen dat de varkenshouders met de toediening van medicinale zink aan biggen zijn begonnen om het antibiotica-verbruik terug te dringen. Dat is gelukt, maar dat betekent ook dat het antibioticaverbruik weer zal toenemen als zink wegvalt. Impliciet wordt daarmee ook toegegeven dat het succes van het Deense antibioticareductiebeleid te danken is aan de zinkpreparaten, in ieder geval voor een groot deel.

De Deense varkenshouderij is inmiddels wel al druk bezig om ook zink te vervangen. Mortensen: “Daar werken we intensief aan. Onder andere testen we het aanbod aan probiotica, maar zekere resultaten dat ze net zo goed werken als zink, zijn er nog niet.”

Overgangstermijn zou primeur zijn

De zoektocht zal waarschijnlijk nog wel een paar jaar duren. Danske Svineproducenter en onderzoeks- en bedrijfsadviesinstelling Seges VSP pleiten daarom bij een zinkverbod voor een overgangstermijn die voldoende lang is om het probleem te ondervangen. Een overgangstermijn zou in dit geval wel een primeur zijn. “De EU heeft nog niet eerder gewerkt met overgangstermijnen bij verboden op humane of veterinaire geneesmiddelen”, erkent-chef-consulent Poul Bækbo van Seges VSP.

Beheer
WP Admin