<em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

Bezuinigen op landbouw kan miljoenen opleveren

Bezuinigingen in het landbouwbeleid leveren op korte termijn honderden miljoenen euro’s op. Dat blijkt uit een bezuinigingsoverzicht van het ministerie van Financiën.

Als in plaats van het huidige versnipperde landbouwbeleid gekozen wordt voor verduurzaming als doelstelling, kan dit een besparing van 25% betekenen op het budget voor agro, visserij en voedselketens. Dat komt neer op een bezuiniging van €122 miljoen per 2021.

Fiscale maatregelen aanpassen levert meeste op

De grootste bezuiniging kan gerealiseerd worden als de fiscale maatregelen worden aangepast. Afbouw van de landbouwvrijstelling betekent op termijn een bezuiniging van €472 miljoen, met een looptijd tot 2040. Afschaffen van de bedrijfsopvolgersregeling levert €250 miljoen op, afschaffen van het verlaagde btw-tarief voor de sierteelt levert de schatkist € 238 miljoen op. Het afschaffen de vrijstelling van overdrachtsbelasting op cultuurgrond levert €125 miljoen op. Afschaffen van de zelfstandigenaftrek levert €2,34 miljard op.

400 bezuinigingsopties doorberekend

De zogeheten ombuigingslijst van het Ministerie van Financiën bevat opties om te bezuinigen. In totaal heeft het ministerie 400 bezuinigingsopties voor €50 miljard doorberekend. Het document werd in het verleden nooit openbaar gemaakt, maar diende als ondersteuning voor politieke partijen bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s. Omdat het document was uitgelekt, heeft het ministerie de lijst gepubliceerd. Volgens het ministerie zeggen ‘de opties in deze ombuigingslijst niets over de politieke wenselijkheid of haalbaarheid van de opgenomen maatregelen’. Het gaat om een inventarisatie van technische mogelijkheden.

4 redenen voor schrappen landbouwvrijstelling

Zo is het oorspronkelijke doel van de regeling is om de twee typen eigenaren van landbouwgrond (eigenaar die de grond zelf bewerkt en verpachters) fiscaal gelijk te behandelen. Sinds 2001 geldt deze gelijkheid niet meer: de eigenaar-verpachter betaalt wel belasting, terwijl de grondeigenaar die zelf landbouw bedrijft, aanspraak maakt op de landbouwvrijstelling, aldus het ministerie van Economische Zaken.

Daarnaast vormt de landbouwvrijstelling een uitzondering op het algemene principe dat alle voor- en nadelen die een ondernemer uit zijn onderneming behaalt, onderworpen worden aan de heffing van inkomstenbelasting. Bovendien leidt de huidige regeling volgens het ministerie in de praktijk vaak tot waarderingsdiscussies, waardoor de regeling in de uitvoering vooral bij verkoop van grond arbeidsintensief is. Ook draagt de landbouwvrijstelling slechts beperkt bij aan de doelen die het ministerie heeft opgesteld voor het landbouwbeleid.

Beheer
WP Admin