<em>Foto: Reina de Vries</em> AlgemeenNieuws

Besluit over toelating glyfosaat uitgesteld

De Europese Commissie heeft het besluit over de toelating van onkruidbestrijder glyfosaat met twee maanden uitgesteld. De Europese toelating van glyfosaat loopt eind juni af.

De Europese Commissie wil het gewasbeschermingsmiddel voor 15 jaar toelaten. Het uitstel volgt op protesten tegen de toelating vanuit Nederland, Frankrijk en Zweden en vanuit het Europees Parlement, dat zich in april zal uitspreken over de toepassing van glyfosaat.

De verlenging van de toelating van het bestrijdingsmiddel is midden in een woelige politieke discussie gekomen, waarvan de uitkomst nog ongewis is.

Meest gebruikte onkruidbestrijder

Glyfosaat is de meest gebruikte onkruidbestrijder in de wereld. Sinds de jaren negentig is het gebruik wereldwijd toegenomen van ongeveer 51 miljoen kilo in 1995 tot naar schatting 747 miljoen kilo in 2014, zo berekende de Amerikaanse onderzoeker Charles Benbrook in een artikel voor het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Science Europe.

Het succes van het middel hangt nauw samen met de verspreiding van herbicideresistente gewassen. Bij gebruik van glyfosaat gaat het onkruid dood, maar blijft het resistente gewas overeind.

Discussie over veiligheid glyfosaat

Sinds maart vorig jaar is de discussie over de veiligheid van glyfosaat verhevigd, toen het internationaal agentschap voor kankeronderzoek (IARC) het middel als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend bij de mens‘ beoordeelde. Grond voor die conclusie waren onderzoeken waarbij tumoren in lever en nieren waren gevonden bij proefdieren en het feit dat er bij epidemiologisch onderzoek een zekere relatie leek te zijn tussen de blootstelling aan het bestrijdingsmiddel en de ziekte Non-Hodgkin.

Later weerlegden het Duitse Bundesamt für Risikobewertung (BfR) en de Europese voedselautoriteit EFSA de conclusies van het IARC. Dat leidde weer tot een fel wetenschappelijk dialoog tussen de EFSA en een groep wetenschappers, die op hun beurt stelden dat EFSA en BfR een verkeerde afweging maakten.

Motie om toelating tegen te houden

De onduidelijkheid heeft in de Tweede Kamer geleid tot een motie om het middel in elk geval niet nog eens vijftien jaar toe te laten, zoals het plan van de Europese Commissie is. Staatssecretaris Van Dam wil eerst onderzoek van het ECHA (European Chemicals Agency) afwachten. Ook Frankrijk en Zweden keren zich tegen de toelating.

Een motie in de Duitse bondsdag om de toelating tegen te houden haalde geen meerderheid. In verschillende mediaberichten wordt gemeld dat ook andere lidstaten tegen de toelating aanhikken. Als zich bij Zweden, Nederland en Frankrijk nog enkele andere lidstaten voegen, kan daarmee een vereiste meerderheid bij de toelating worden geblokkeerd.

Beheer
WP Admin