Na de introductie in Amerika wil Bayer korte mais ook in andere landen op de markt brengen, beginnend met traditioneel gekweekte zaden, gevolgd door genetisch gemanipuleerde variëteiten. – Foto: Bayer AlgemeenNieuws

Bayer: korte mais op termijn ‘standaard’ en daling kwartaalcijfers

Bayer introduceert een nieuwe korte maisvariëteit, die volgens CEO Bill Anderson de nieuwe ‘gouden standaard’ wordt. Ondertussen daalde de omzet van Bayer in het eerste kwartaal van 2024 met 4,3% naar €13,8 miljard.

De nieuwe korte maisvariëteit die Bayer afgelopen jaar op de Amerikaanse markt introduceerde, groeit op termijn uit tot de nieuwe ‘gouden standaard’. Deze verwachting sprak Bayer CEO Bill Anderson uit bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

Korte mais Bayer blijft onder de 2 meter

CEO Anderson is goed te spreken over de reacties van telers op hun eerste ervaring met het gewas. De mais blijft onder de twee meter waardoor het minder kwetsbaar is voor harde wind, vooral in de Verenigde Staten een groot probleem. Met de nieuwe maisvariëteit kunnen telers volgens hem inspelen op de veranderende weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Ook vergemakkelijkt de beperkte hoogte van de mais de ziekte- en onkruidbeheersing. Opvallend is dat een kortere plant niet ten koste zou gaan van de opbrengst. Na de uitrol in Amerika wil Bayer de maisvariëteit ook in andere landen op de markt brengen. In eerste instantie gaat het om traditioneel gekweekte zaden. Genetisch gemanipuleerde variëteiten volgen in een later stadium.

Lees verder onder de foto

CEO Anderson is enthousiast over de eerste ervaringen van telers met de nieuwe, minder dan twee meter hoge maisvariëteit, die beter bestand is tegen harde wind, klimaatverandering, en tegelijkertijd de ziekte- en onkruidbeheersing vergemakkelijkt zonder de opbrengst te verminderen. – Foto: Bayer
CEO Anderson is enthousiast over de eerste ervaringen van telers met de nieuwe, minder dan twee meter hoge maisvariëteit, die beter bestand is tegen harde wind, klimaatverandering, en tegelijkertijd de ziekte- en onkruidbeheersing vergemakkelijkt zonder de opbrengst te verminderen. – Foto: Bayer

Omzet gedaald

Bayers omzet daalde in het eerste kwartaal van 2024, in vergelijk met dezelfde periode een jaar eerder, met 4,3% naar €13,8 miljard. Er was sprake van een negatief valuta-effect van €525 miljoen. Het bedrijfsresultaat (ebitda) daalde met 1,3% naar €4,4 miljard. In de landbouwdivisie, Crop Science, stonden de resultaten onder druk, al presteerde het bedrijf naar eigen zeggen beter dan de concurrentie. De omzet in Crop Science daalde met 3% naar €7,9 miljard, vooral als gevolg van minder verkochte, niet op glyfosaat gebaseerde, herbiciden en fungiciden in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Wat betreft de verkoop van herbiciden en fungiciden daalde de omzet met respectievelijk 13,3% en 8,5%.

Verder zag Bayer zich als gevolg van marktomstandigheden genoodzaakt de prijzen van op glyfosaat gebaseerde middelen fors te verlagen. Sterk herstel van de verkochte volumes in deze productcategorie bleek onvoldoende om deze prijsdaling volledig te compenseren. In soja-activiteiten bleef de omzet stabiel en in mais was als gevolg van prijsverhogingen sprake van 2% omzetgroei.

Bedrijfsresultaat Bayer daalt

Het bedrijfsresultaat in Crop Science daalde in het eerste kwartaal met 12,8% naar ruim €2,8 miljard, vooral als gevolg van een prijsverlaging van op glyfosaat gebaseerde producten. Er was in deze divisie sprake van een negatief valuta-effect van €92 miljoen. Recent werd door Crop Science een contract gesloten met AlphaBioControl. Deze overeenkomst geeft Bayer exclusieve recht om een eerste biologische insecticide voor akkerbouwgewassen op de markt te brengen.

‘Claimindustrie bedreiging Amerikaanse landbouw’

Bayer ziet zich nog steeds geconfronteerd met een groot aantal glyfosaatrechtszaken. Anderson geeft aan er alles aan te doen om de rechtszaken tot een goed einde te brengen. Niet alleen de belangen van Bayer staan volgens hem op het spel. De ‘claimindustrie’ vormt volgens hem ook een bedreiging voor de Amerikaanse landbouw, de voedselprijzen en zelfs voor de planeet. Reden voor de oprichting van de Modern Ag Alliance, een coalitie die pleit voor een op wetenschappelijk bewijs gereguleerde landbouw in de VS. Meer dan 80 groepen boeren zouden zich bij de coalitie hebben aangesloten. Bayer hoopt dat de Amerikaanse overheid via deze coalitie beter luistert naar de stem van de boer.

Daarnaast zoekt het bedrijf naar nieuwe manieren om de bedreiging voor zijn glyfosaatactiviteiten zorgvuldig en zo snel mogelijk aan te pakken, waarbij zowel de belangen van Amerikaanse boeren, Amerikaanse consumenten als Bayers werknemers worden afgewogen. Op een vraag over een mogelijke afsplitsing van de glyfosaatactiviteiten, vanwege de duizenden rechtszaken en claims die nog lopen, ging de topman niet concreet in. Bayer ziet zich gesterkt in een recente uitspraak van de rechter. Die vernietigde een eerdere uitspraak waarin het bedrijf werd veroordeeld tot de uitbetaling van een schadevergoeding van €185 miljoen. De uitspraak, waartegen beroep is aangetekend, kan Bayer mogelijk ook helpen in andere zaken. Financieel directeur Wolfgang Nickl toont zich tevreden over de uitkomst van de laatste twintig glyfosaatrechtszaken waarvan er veertien werden gewonnen.

1.500 banen geschrapt

In het kader van de eerder aangekondigde reorganisatie schrapte Bayer in het eerste kwartaal 1.500 banen. In ongeveer twee derde van de gevallen ging het om managementfuncties. Het schrappen van banen is volgens Anderson geen doel op zich, maar nodig om de onderneming minder bureaucratisch maken. Niet dat de bureaucratisering een fout was van de ontslagen werknemers, zo licht hij later bij het beantwoorden vragen toe. Dat is vooral een gevolg van de grootte van de onderneming.

Beheer
WP Admin