Premium
Het taxeren van landbouwgrond. - Foto: Ronald Hissink AlgemeenOpinie

‘Afschaffing BOR en landbouwvrijstelling zou erin hakken’

Reacties

  1. afschaffing van de landbouwvrijstelling en de Bor betekenen op termijn het failliet van de landbouw en is de laatste druppel die de emmer doet overlopen.

  2. Een vraag: Als met het wegvallen van de BOR geen opvolger in staat is het bedrijf over te nemen dan zakt de prijs toch? In het begin zullen andere boeren het wel overnemen maar vroeger of later moeten die ook worden overgenomen. Grootste gevaar dan is dat er investeerders komen die het opkopen en verpachten. Geen huisjesmelkers maar grond- of bedrijfsmelkers dus.

  3. De boer subsidieert de maatschappij door goedkoop voedsel met als gevolg een te laag rendement op investeringen en nu komt er nog bij dat de minimale subsidie via belastingen bij bedrijfsovername c.q. productie voortzetting van (te) goedkoop voedsel op de tocht komt. Stel deze laatse druppel laat de emmer overlopen en de opvolging komt in zeer zwaar weer terecht, is de vraag “Wat zijn de gevolgen”. Ik zie de volgend emogelijkhedne; 1. afname voedselproductie, 2. grootkapitaal (retail) zet voedselproductie voort, 3. ruimte voor biodiversiteit wordt de natuur lovers in de schoot geworpen. Al deze mogelijkheden zullen de zittende grondeigenaren geld gaan kosten omdat de landprijs dan zal dalen of de pachtprijs de kosten nauwelijks dekt (is nu al zo). Een ding is zeker “Het probleem boeren + hun vervuiling” zal via deze weg uit de wereld worden geholpen of de voedselzekerheid gediend is met deze maatregel, valt te bezien.

Beheer
WP Admin