Foto: ANP AlgemeenNieuws

Aa en Maas: lasten boeren stijgen bijna 4% in 2020

Waterschap Aa en Maas wil de waterschapslasten voor een gemiddeld agrarisch bedrijf met 3,8% verhogen in 2020.

Het schap spreekt van ‘bescheiden’ lastenstijgingen, doordat de kostentoename voor klimaatinvesteringen deels gecompenseerd kunnen worden door terugwinning van grondstoffen en energieopwekking uit afvalwater en zuiveringsslib. De tarieven zijn nog niet definitief. Vrijdag 13 december worden de tarieven van de waterschapslasten definitief vastgelegd tijdens de openbare vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas.

Lastenverdeling

Naast de 3,8% lastenstijging voor boeren, stijgt het tarief voor een meerpersoonshuishouden licht (0,4%), terwijl de lasten voor een eenpersoonshuishouden licht dalen (-0,3%). Voor beide gevallen is gerekend met een WOZ-waarde van € 300.000. Huurders betalen volgend jaar 2,5% meer waterschapsbelasting.

Extra investeringen

Het schap wil in 2020 extra geld investeren in het onderhoud van dijken, sloten en beken om beter voorbereid te zijn op hevige piekbuien (2016) en extreme droogte (2018 en 2019). “Ook wordt geïnvesteerd in betere bescherming tegen overstromingen vanuit de Maas en ligt er een grote opgave om de waterkwaliteit in Oost-Brabant te verbeteren”, aldus Aa en Maas-bestuurslid Peter Ketelaars.

Daarnaast is er meer geld nodig voor het zuiveringssysteem door toename van medicijnresten in het afvalwater.

Beheer
WP Admin