Foto: Bouke Poelsma RundveeFoto

400 stieren opdrijven, merken en selecteren

De VCM is een grootschalig Surinaams vleesveebedrijf met 6.000 runderen. Minstens één keer per jaar worden de runderen gesorteerd om de pinken van de koeien te scheiden, of om de juiste stieren te selecteren voor de slacht.

Bekijk ook de fotoreportage: Surinaams vleesveebedrijf met 6.000 runderen

Beheer
WP Admin