Foto: ANP AlgemeenNieuws

Wolf dringt door in Europees Parlement

De groei van de wolvenpopulatie is nu ook doorgedrongen in het Europees Parlement. In een breed gesteunde resolutie vraagt het Europees Parlement om de bestaande mogelijkheden optimaal te gebruiken om schade door de wolf te voorkomen, te verminderen en de compenseren.

De Europese wolvenpopulatie bestaat inmiddels uit meer dan 21.000 dieren. Dat is volgens sommige Europarlementariërs zo veel, dat de beschermde status van de wolf wel kan worden afgeschaald. De christendemocraten (EVP) en de conservatieven (ECR) in het parlement zijn daar wel voor te porren. Maar de sociaal-democraten, de groenen en de groep van linkse partijen zijn daar mordicus tegen.

Debat over wolf

Woensdag debatteert het Europees Parlement over de wolf. Donderdag wordt over de resolutie en de wijzigingsvoorstellen gestemd.

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen heeft namens de conservatieven met de andere partijen onderhandeld over de gezamenlijke resolutie over de ‘bescherming van de veehouderij en de grote carnivoren in Europa’.

Ruissen is blij dat in de resolutie in elk geval nadrukkelijk wordt gewezen op de bestaande mogelijkheden op basis van de Habitat Richtlijn om de wolf te bestrijden. “Lidstaten moeten veel meer gebruikmaken van die mogelijkheid”, zegt Ruissen. Die richtlijn biedt de mogelijkheid om beheersmaatregelen te treffen en probleemwolven af te schieten. Dat gebeurt in Zweden bijvoorbeeld al. Daar is echt geen wetswijziging voor nodig.”

Status van wolf afschalen

Maar wat Ruissen betreft gaat de resolutie niet ver genoeg. Hij heeft een aantal wijzigingsvoorstellen ingediend, onder ander om te zorgen dat de beschermde status van de wolf wordt afgeschaald. “In grote delen van Europa is de wolf echt geen bedreigde diersoort meer”, zegt Ruissen. “Je moet ook niet regionaal of nationaal naar de wolf kijken, maar grensoverschrijdend. Als we het hebben over de wolven in Nederland, dan gaat het over dieren die deel uitmaken van een Duitse populatie. We hebben in Europa negen subpopulaties van wolven. Op die schaal moet je er ook naar kijken. Er bestaat niet zoiets als een Nederlandse wolvenpopulatie.”

Als de beschermde status van de wolf wordt afgeschaald, is het eenvoudiger beheersmaatregelen te treffen.

Waakzaam zijn op kruisingen

Ruissen wil ook dat goed in de gaten wordt gehouden of er geen kruisingen zijn tussen honden en wolven. De resolutie vraagt daar ook om. Dat zou, zegt hij deskundigen na, kunnen leiden tot meer agressieve dieren of dieren die makkelijker in de buurt van mensen komen. Duitsland heeft al een actief monitoringsprogramma op dat punt. Ruissen: “Wolvenexperts zeggen dat we daar meer zicht op moeten krijgen.”

Gelderland wil status aanpassen

Ook de provincie Gelderland vraagt minister Christianne van der Wal om de beschermde status van de wolf aan te passen. Gedeputeerde Staten willen ruimere mogelijkheden om in te kunnen grijpen als dat nodig is. Ondertussen heeft het provinciebestuur besloten om het Nationaal Park Hoge Veluwe geen toestemming te geven om wolven te verjagen, te vangen of te doden met het doel de moeflons te beschermen. Het park moet een andere oplossing vinden om de moeflons te beschermen, zegt de provincie. De huidige regels staan niet toe om de wolf te verjagen, te vangen of te doden.

Reacties

Beheer
WP Admin