AlgemeenNieuws

Waterschappen nemen maatregelen tegen droogte

Den Haag – Verscheidene waterschappen in Nederland bereiden maatregelen voor wegens de aanhoudende droogte, zei een woordvoerder van de Unie van Waterschappen maandag.

Een van de maatregelen is het instellen van beregeningsverboden. Dat betekent dat agrariërs geen water uit oppervlaktewater mogen halen om land en weiland te besproeien. ”Het is nog niet zover, maar het zit er aan te komen als de droogte nog langer aanhoudt.”

Hoogheemraadschap Rijnland is bezig de aanvoer te regelen van zoet water uit het IJsselmeer om verzilting van het oppervlaktewater in het gebied (rond Gouda en ten noorden van Den Haag tot Amsterdam) te voorkomen. ”Te zout water is slecht voor de gewassen”, aldus de woordvoerder. Door de lage waterstand in de Rijn is de weerstand tegen het binnenstromen van zout water vanuit de Noordzee afgenomen.

Van noodsituaties is volgens de woordvoerder nog nergens sprake. Volgens het weerinstituut KNMI zal de droogte nog enige tijd aanhouden. Ook de komende dagen wordt geen neerslag van betekenis verwacht.

Volgens Rijkswaterstaat is de wateraanvoer van de Rijn zeer laag voor de tijd van het jaar. Ook zijn de grondwaterstanden in het grootste deel van het land droog tot extreem droog, aldus Rijkswaterstaat.

Beheer
WP Admin