Foto: Paulus Maessen RundveeVideo

Video | Roy Meijer (NAJK): ‘Wij gaan over de toekomst’

Melkveehouder Roy Meijer is 2 jaar voorzitter van het NAJK. De club van jonge boeren en tuinders willen een toekomst en zijn op zoek naar perspectief.

De energieke Drent slaagt erin het geluid van de jonge boeren door te laten klinken in de roerige tijd. Roy staat op plek 27 in de FoodAgriTop 50.

Beheer
WP Admin