Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, wil een verbod instellen op koetrainers.</p> <p><em>Foto: Boerderij</em> AlgemeenNieuws

Van Dam scherpt dierenwelzijnsregels aan

Het gebruik van elektrische veeprikkers en koetrainers wordt verboden. Dat staat in de wijzigingsvoorstellen voor de Wet Dieren die Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ook wil Van Dam een verbod instellen op het vriesbranden van runderen en op het aanbrengen van een neusring bij mannelijke fokvarkens. De toegestane breedte van de spleten in roostervloeren bij varkens wordt voor vleesvarkens ten hoogste 18 mm bij betonroostervloeren en 20 mm bij andere roostervloeren. In de praktijk zal deze wijziging geen directe gevolgen hebben voor varkenshouders, omdat er een overgangsregeling geldt voor bestaande stallen.

Veehouder verantwoordelijk voor welzijn dieren

In de Wet Dieren komt ook de mogelijkheid verdere regels in te stellen voor het doden van dieren op boerderijen. Doelstelling is dat er een methode wordt ingevuld die geschikt is om dieren op een verantwoorde, welzijnsvriendelijke manier te doden. De verantwoordelijkheid ligt hierbij bij de veehouder. Hij draagt zorg voor het welzijn van zijn dieren, ook als ze wrak zijn of moeten worden geëuthanaseerd vanwege bedrijfseconomische redenen.

Dier moet onmiddellijk of na bedwelming dood zijn

Bij het doden van dieren geldt nu dat elke vermijdbare pijn, spanning of lijden wordt bespaard en dat het dier onmiddellijk of na bedwelming dood is. Ook moet degene die het dier doodt, beschikken over aantoonbare kennis en vaardigheden. Bedwelming mag alleen achterwege worden gelaten als er een onmiddellijk gevaar voor mens of dier dreigt, of als het dier ondraaglijk lijdt en zo snel mogelijk moet worden gedood.

In overleg met de sectoren is duidelijk geworden dat vooral voor kleinere diersoorten en/of jonge dieren behoefte is aan een goede, eenvoudige en door de boer toe te passen dodingsmethode, aldus het ministerie. Voor de grotere diersoorten moet de veehouder de dierenarts inzetten.

Beheer
WP Admin