Foto: Cor Salverius RundveeFoto

Swingover en W4-vloer pluspunten

De familie Kalverboer zette begin 2015 een nieuwe stal voor 118 melkkoeien. Maar het is nog geen vol huis. Fosfaat drukte ook hier zijn stempel.

Dit jaar kocht Kalverboer fosfaatrechten voor 9 koeien. Ook kwam er een paar hectare van een buurman vrij. Er is nu echter een nieuwe beperking: de stand still van FrieslandCampina. Kalverboer mag niet meer produceren dan vorig jaar. Wederom zuur.

De Lely-mestrobot maakt flink wat rondjes in de nieuwe én oude stal. Qua capaciteit is dat op het randje, maar de robot doet het - zonder sproeisysteem - nog steeds prima. Alleen op snel drogende dagen heeft de mestrobot het zwaarder.

Emissiearme alternatieven zoals Groene Vlag of Veld-V zag Kalverboer vanwege het rubber en de prijs minder zitten. Al ligt in de doorsteek en de terugloopgang van de melkstal wel deze Veld-V-vloer. Daar is een betere mestdoorlaat nodig.

De koeien lopen goed op de emissiearme W4-vloer met om de 1,20 meter een spleet. De blokken van deze vloer houden de vloer mooi stroef. Vooral in de zomer valt de gladheid in de stal dan erg mee, merkt Kalverboer.

Na het melken lopen de koeien door deze terugloopgang naar een 2-wegselectiepoort. Die stuurt ze of terug de stal in of naar de separatieruimte. Het strohok (ziekenboeg/afkalfhok) is ook een optie. Maar dan moet Kalverboer dit handmatig doen.

De swingover is ook mooi licht. Kalverboer merkt dat vaarzen vlot de melkstal inlopen. Kou was begin maart van dit jaar wel even een thema. Het is toch een vrij open melkstal. Indertijd waren de melkregelaars bevroren. Maar dat was vlot verholpen.

De 2x18-swingover van Boumatic is een schot in de roos. Kalverboer wilde geen robots (past niet bij weidegang) of carrousel (te duur). De swingover blijkt zeer efficiënt en het werkt overzichtelijk. Er zijn wel ophaalkoeien, maar het is goed te doen.

Er is maar één - brede - doorsteek. Die bevindt zich achter de gecoate voergang, achterin de stal. Langs de achterwand zijn ook ligboxen geplaatst. Het wordt er echter nooit te druk, omdat koeien in de praktijk links en rechts van de voergang vreten.

Een overzicht in de stal. Leeg vanwege de weidegang. Het licht valt op. In de nok zit een bijna 3 meter brede lichtstraat en in de achterwand een grote lichtplaat. De stal loopt links deels over in de oude stal. Rechtsvoor is de melkstal te zien.

Op de peildatum van 2 juli 2015 had Kalverboer 94 melkkoeien en 80 stuks jongvee. Najaar 2016 waren dit 118 melkkoeien en 63 stuks jongvee. Het gevolg was dat de veehouder begin 2017 35 melkkoeien en drachtige vaarzen moest afvoeren.

Op het dak van de oude stal liggen nog asbestplaten. Maar Kalverboer is ingeloot voor de regeling van FrieslandCampina om asbest te verwijderen en zonnepanelen te plaatsen.

In de oude stal zijn de boxen voor droge koeien in lijn gebracht met de boxen in de nieuwe stal. Deze boxen zijn 6 centimeter verbreed, tot 1,16 meter. Ook is het boxdek 10 centimeter opgehoogd. Koeien kregen namelijk steeds meer moeite met opstaan.

Kalverboer gaat deze zomer waarschijnlijk wel in een deel van de boxen de schoftboom 10 centimeter naar voren zetten. Uit een Koe-Kompasworkshop bleek dat te veel koeien doelloos in de boxen blijven staan. Straks moeten ze sneller gaan liggen.

De koeien liggen op een matras van GEA de Boer. Dit is een soort schuim met een rubberen toplaag. Eroverheen ligt een laag zaagsel. Kalverboer is tevreden over dit matras. Hij merkt dat de koeien er mooi in wegzakken.

Piet (53) en Paula (52) Kalverboer zitten met zoon Gerco (23) in Monnickendam (N-H) in maatschap. De maten hebben een veebedrijf met 111 melkkoeien, 40 stuks jongvee en 65 hectare land. Er is ook een succesvolle bed & breakfast: Hoeve Meerzicht. - Foto's: Cor Salverius

Dit is de medio juni 2015 in gebruik genomen stal die 118 melkkoeien kan herbergen. Met een NB-vergunning voor 138 melkkoeien en 75 stuks jongvee leek niets (gestage) groei in de weg te staan. Maar de fosfaatregelgeving schopte dit in de war.

Kalverboer dacht begin 2015 met de stal een goed doordacht en bovendien vrij conservatief bedrijfsplan voor de toekomst te hebben. Gedragen door een sterke grondpositie en gesloten kringloop. Maar dat plan kon al vrij vlot de prullenbak in.

Beheer
WP Admin