Foto: Lex Salverda AlgemeenNieuws

Strenge randvoorwaarden maken GLB onaantrekkelijk

Het wordt voor veel Nederlandse boeren onaantrekkelijk om te voldoen aan de voorwaarden voor hectaresteun uit het GLB.

Neem bijvoorbeeld het vereiste dat 4% van het bouwland braak moet blijven en dat langs sloten brede bufferstroken moeten komen. De inkomsten die akkerbouwers en veehouders mislopen, zullen groter zijn dan het bedrag dat in de basisvergoeding wordt uitgekeerd. Dat blijkt onder andere uit de praktijktoets van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Hetzelfde geldt voor de eco-regeling, die in plaats van de vergroeningsregeling komt, die te weinig opties biedt voor met name akkerbouwers om mee te doen. LTO Nederland verwacht dat de helft van de ondernemers in 2023 niet meer mee kunnen doen aan het GLB. LNV heeft aan de hand van de tweede praktijktoets de puntenwaardering voor enkele eco-activiteiten aangepast om de eco-regeling voor meer agrariërs toegankelijk te maken, maar dit zal vooral akkerbouwers en groenten- en fruittelers niet helpen. Ook voor schapen- en vleesveehouders dreigt een hard gelag: er is geen duidelijkheid over een vervolg op de bestaande graasdierenvergoeding. Het is ook onmogelijk om in de eco-regeling te scoren op dierenwelzijn, ziet LTO.

Leren van eerste GLB-jaar

Wel is de verwachting dat Nederlandse bedrijven hoog zullen scoren op op het gebied van klimaat, water en bodem. Maar om in aanmerking te komen, moeten ook punten gescoord worden op het gebied van landschap en biodiversiteit. In een ‘open landschap’, zoals de Nederlandse polder, is dit echter lastig, blijkt uit de praktijktoets.

LTO vraagt daarom het kabinet om 2023 als eerste GLB-jaar te gebruiken om van te leren en de regeling aan te passen. Nederland wil het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de uitwerking van de Europese regeling, in juli indienen in Brussel, maar LTO vraagt om daar nog mee te wachten.

Reacties

 1. Voor de politiek zou het prachtig zijn als de landbouw zijn GLB steun niet opvraagd, omdat de moeite en kosten zwaarder wegen dan het geldelijk bedrag, hiermee kan de overheid dit bedrag eenvoudig gebruiken voor haar zo gewenste Plattelands beleid m.a.w. sociale investeringen voor de rijke randstedelingen die de stad verlaten om in het buitengebied zijn dwingende wensen door te drukken.

 2. Waarom nog hectaresteun als de prijzen zo hoog zijn?
  Gemeenschapsgeld kan beter besteedt worden.
  Ondertussen zijn er andere bevolkingsgroepen die het harder nodig hebben.

  1. Je hebt gelijk boc. Boeren willen zeker meer steun als de prijzen laag zijn en minder steun bij hoge prijzen. Regel het maar.

  2. Suikerbieten levert weinig op minder dan graan maar je hebt leveringsplicht

 3. LTO laat zich weer lelijk in de kaarten kijken er zijn ook bedrijven zat die wel kunnen voldoen.
  Maar dat zijn dus niet de bedrijven waar de interesse van LTO naar uit gaat .
  Dus als het niet zo gaat als LTO wil dan maar geen NSP indienen .

  1. Wat is dit voor een bevooroordeelde reactie? Het zijn niet de bevindingen van LTO maar de resultaten van de praktijktoets, en daaruit blijkt dat veel boeren niet aan basisvoorwaarden kunnen voldoen

  2. Is het niet kunnen voldoen of niet willen voldoen ??????
   Als je niet kunt voldoen heb je nog een jaar om je aan te passen .
   Als je niet wilt voldoen ook prima jou keuze

  3. Is het niet kunnen voldoen of niet willen voldoen ??????
   Als je niet kunt voldoen heb je nog een jaar om je aan te passen .
   Als je niet wilt voldoen ooiik prima jou keuze

Beheer
WP Admin