Zuivelcoöperatie Arla ziet de interesse voor zuivel met een lagere klimaatafdruk verder toenemen. - Foto: Misset RundveeNieuws

Steeds meer interesse in ‘klimaatvriendelijke’ melk

Zuivelcoöperatie Arla gaat nog intensiever inzetten op het commercialiseren van duurzaamheidsprestaties van leden-melkveehouders. De onderneming ziet de interesse voor zuivel met een lagere klimaatafdruk verder toenemen.

Herverdeling van melkgeld om duurzaamheidsprestaties van leden-melkveehouders te belonen is een gevoelig punt, zeker binnen zuivelcoöperaties als FrieslandCampina en Arla. Tot nu toe lukt het de zuivelbedrijven nog niet om de extra vergoedingen volledig uit de markt te halen. Althans, met harde euro’s. Natuurlijk dragen duurzaamheidsprestaties van individuele leden wel bij aan een beter imago van de onderneming of de zogenoemde license to produce.

Daar profiteren alle leden van. Toch zou het eenvoudiger uit te leggen zijn, als extra beloningen één op één vanuit de markt naar betreffende melkveehouders vloeien. Zo stelt de particuliere zuivelonderneming Royal A-ware niet aan herverdeling van melkgeld te doen. Extra premies die bij een bepaalde melkstroom behoren, gaan volgens de onderneming regelrecht van de klant naar de boer.

Bij coöperaties is dit echter een lastiger verhaal. Zeker als een deel van de duurzaamheidsinspanningen door leden-melkveehouders, nodig om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, nog niet volledig uit de markt wordt vergoed.

Beeldvorming helpt mee

Opvallend is dat de grote zuivelcoöperaties steeds positiever communiceren over het commercialiseren van klimaatprestaties op het boerenerf. Dat bleek recent ook weer tijdens een toelichting op de halfjaarcijfers van Arla door CEO Peder Tuborgh. Arla heeft leden in zeven Europese landen. Tuborgh ziet de interesse van klanten in het reduceren van de CO2-footprint in de productieketen overal toenemen.

Europese klimaatdoelen dwingen voedingsmiddelenbedrijven tot het nemen van maatregelen. Ook de beeldvorming helpt mee. Hagelstenen zo groot als golfballen in Italië, auto’s meegesleurd door kolkend water in Slovenië en hevige bosbranden door extreme hitte en droogte in Griekenland maken, los van de vraag of deze gebeurtenissen allemaal een direct gevolg van klimaatverandering zijn, indruk.

Betalen voor extra inspanning boer

Het is jammer dat Tuborgh vanwege de belangen van klanten nog geen namen van afnemers wil noemen. Daarvoor is het volgens hem nog wat te vroeg. Daarbij communiceren voedingsmiddelenbedrijven en andere afnemers de boodschap waarschijnlijk liever eerst zelf. Toch is het goed nieuws dat bedrijven zich bereid tonen te betalen voor extra inspanning door de boer.

Ook FrieslandCampina gaf eerder al aan de vraag naar zuivel met een lagere CO2-footprint te zien toenemen. Daarnaast proberen de zuivelondernemingen de duurzaamheidsprestaties ook zelf in hun eigen merken tot waarde te brengen. Dat gebeurde al, maar Tuborgh gaf tijdens de toelichting aan dat Arla er komend jaar nog een schepje bovenop doet.

Extra betalen voor melk met een lagere CO2-footprint is dan ook steeds gemakkelijker uit te leggen aan de leden-melkveehouders. Niet voor niets betalen beide ondernemingen momenteel al relatief forse premies voor klimaatprestaties op het boerenerf.

Beheer
WP Admin