Demissionair Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens een vragenuur in het tijdelijke parlementsgebouw. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Schouten wil knopen doorhakken over GLB

Voor het eind van oktober moet een aantal beslissingen worden genomen, zegt landbouwminister Carola Schouten.

De trage vorming van een nieuw kabinet en de demissionaire status van het huidige kabinet belemmert de voortgang van de nationale uitwerking van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Landbouwminister Carola Schouten zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat voor het eind van oktober een aantal knopen moet worden doorgehakt.

‘Niet alleen is er voldoende tijd nodig om de uitvoering goed voor te bereiden’, schrijft de minister, ‘ook boeren moeten tijdig worden meegenomen in de veranderingen. De ontwikkelingen binnen het nationaal strategisch plan hebben immers grote invloed op hun bedrijfsvoering.’

Directe inkomenssteun

Het gaat dan onder meer om het deel van de directe inkomenssteun dat wordt overgeheveld naar fondsen voor onder andere gebiedsgericht klimaat-, stikstof-, bodem- en waterbeleid. Verder moet worden vastgesteld welk deel van de directe inkomens onder de voorwaarden van de ecoregelingen valt en hoe in samenspraak met provincies en waterschappen de tweede pijler (plattelandsontwikkeling) wordt gefinancierd en ingericht.

Van de tweede pijler moet 35% worden gericht op klimaat en leefomgeving. Dat loopt via het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.

Beheer
WP Admin