Het natte weer zorgde vorig najaar en het huidige teeltjaar voor veel problemen, waardoor het voor boeren niet mogelijk is om de gestelde data te halen. – Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Ruime Kamermeerderheid wil af van kalenderlandbouw

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er een goed alternatief komt voor de huidige regels van kalenderlandbouw.

De werkwijze waarbij boeren voor een bepaalde datum moeten hebben gezaaid of geoogst, of koeien moeten weiden, gaat niet samen met het veranderlijke weer. Volgens de politici is het goed dat er regels zijn en dat er maatregelen moeten worden genomen om de waterkwaliteit te verbeteren, maar ze moeten wel uitvoerbaar zijn.

Een motie van CDA, VVD, NSC en CU om in overleg met de sector met een structurele oplossing te komen ter vervanging van kalenderlandbouw in het achtste actieprogramma Nitraatrichtlijn werd door bijna de voltallige Kamer gesteund. Alleen Partij voor de Dieren en Denk stemden tegen.

Veel problemen door natte weer

Het natte weer zorgde vorig najaar en het huidige teeltjaar voor veel problemen, waardoor het voor boeren niet mogelijk is om de gestelde data te halen. Demissionair landbouwminister Piet Adema is ook voorstander van een andere werkwijze, omdat het weer zich gewoonweg niet laat sturen.

Voor het huidige zevende actieprogramma, dat geldt tot en met 2025, zijn geen structurele wijzigingen meer te verwachten. Adema heeft al wel wat data verschoven, omdat die door het natte voorjaar niet gehaald konden worden. Voor het verschuiven van de verplichte inzaaidata voor vanggewassen na de teelt van aardappelen en suikerbieten in het kader van de 1-oktoberregeling, vindt Adema het nog te vroeg.

De onderhandelingen voor het nieuwe actieprogramma, van 2026 tot en met 2028 zijn in de beginfase.

Beheer
WP Admin