<em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

Onteigeningsjuristen: zie af van nieuwe wet

Onteigeningsjuristen zien geen noodzaak om de 165 jaar oude Onteigeningswet op te nemen in de nieuwe Omgevingswet, zoals het kabinet van plan is. Als dat dan toch gebeurt, dan moet minister Schultz van Haegen verbeteringen aanbrengen om de rechten van grondeigenaren te borgen, vinden ze.

Dat bleek woensdag tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer over het kabinetsplan om de Onteigeningswet onder de Omgevingswet te schuiven.

‘Oude wet is beter’

Bijzonder hoogleraar onteigening Jacques Sluysmans van de Radboud Universiteit was nog het fermst in zijn oordeel: “De wet die we hebben is beter dan de nieuwe wet. Ik moet de invoering van de nieuwe wet met klem ontraden. De oude wet is beter, beproefd en betrouwbaar. Maar mocht u toch besluiten tot een nieuwe wet, zorg dan dat er een rechterlijke toetsing in komt.”

Een van de leemtes in de wet is dat er geen rechter aan te pas hoeft te komen. Alleen als de grondeigenaar dat nodig acht, zal er in de nieuwe wet een juridische toets komen bij een onteigening door gemeente, waterschap, provincie of rijk.

Onteigend worden zonder het te weten

Het kan zelfs voorkomen dat iemand onteigend wordt, zonder dat zelf in de gaten te hebben. Amma Grapperhaus van NBNG-advocaten zei dat dat wellicht niet zal voorkomen. Maar zij vindt het van belang dat eigenaren die – om welke reden dan ook, misschien omdat ze inmiddels murw zijn – geen procedure aangaan, toch de bescherming van de rechterlijke toets krijgen.

Daar komt nog bij, zegt Dirk Sanderink van Damsté advocaten dat het in de nieuwe wet voor burgers duurder wordt op te procederen. In de Onteigeningswet is geregeld dat kosten van juridische procedure ten laste komen van de onteigende overheidsinstantie.

Beheer
WP Admin