<em>Foto: Jan Willem Schouten</em> AlgemeenNieuws

‘Nedersaksen legt Nederlandse mesttransporten aan de ketting’

Brancheorganisatie Cumela Nederland meldt dat de Duitse deelstaat Nedersaksen een transport verwerkte mest uit Nederland heeft tegengehouden.Volgens de deelstaat is het afval.

Op basis van de Europese Verordening Dierlijke Bijproducten mag verwerkte mest vrij worden vervoerd door Europa. Nedersaksen heeft echter een afwijkende interpretatie en stelt dat de Europese Afval Verordening van toepassing is. Zij vindt dan ook dat een transport verwerkte mest vergezeld zou moeten gaan van een EVOA-kennisgeving en -transportdocument.

Deze discussie is door de Nederlandse overheid voorgelegd aan de Europese Commissie met het verzoek hier een uitspraak over te doen. Er is echter nog geen antwoord gekomen.

Wegcontroles

“Het lijkt erop dat de autoriteiten in Nedersaksen hun interpretatie nu ook door middel van wegcontroles gaan handhaven. Hierbij is nu een vrachtwagen ‘aan de ketting gelegd’, die op weg was door Nedersaksen naar een meer oostelijke deelstaat die de EVOA-eisen niet stelt”, aldus Cumela.

‘Duitsland is klaar met Nederlandse mest’

Volgens Jan Scherff, directeur van Mestverwerking Friesland, is er meer aan de hand. Hij zegt dat de helft van zijn productie plat ligt door de boycot van Nederlandse mest door Nedersaksen. Volgens hem doet de Duitse deelstaat iets wat juridisch niet kan. Scherff heeft drie advocaten ingehuurd om er werk van te maken. Toch vreest hij een blijvend probleem. “Ze zijn daar helemaal klaar met de Nederlandse mest.”

Hij is kritisch op brancheorganisatie Cumela, die zich volgens hem te weinig inspant om de Duitsers van gedachten te laten veranderen. “Dit wordt een probleem voor heel veel boeren in Nederland”, vindt Scherff.

Geen bevestiging

Bij de NVWA is wel bekend dat er verschil van inzicht is over de documenten die bij transporten nodig zijn. Ook is bekend dat er een transport is aangehouden waarbij een boete is opgelegd. Maar dat de grens op slot zit, is feitelijk onjuist volgens een woordvoerder.

Volgens Wiebren van Stralen zijn er bij LTO geen signalen binnengekomen dat transporten niet mogelijk zijn in de aan Noordoost-Nederland grenzende Duitse deelstaat.

Navraag bij de regering van de deelstaat Nedersaksen heeft nog geen nader antwoord opgeleverd.

Beheer
WP Admin