In het vrijloopdeel op een biologisch-dynamisch melkveebedrijf lopen ook varkens tussen de koeien. – Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Meer onderzoek naar vogelgriep bij rundvee en varkens

In Nederland wordt een retrospectief bloedonderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vogelgriep bij rundvee. Dat schrijft demissionair landbouwminister Piet Adema in een brief aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek wordt toch ingezet, hoewel de kans klein wordt geacht dat er in Nederland – net als in de Verenigde Staten – besmettingen zijn. Onderzoeksinstellingen Royal GD, WBVR, Erasmus MC, de FD en het RIVM werken samen in het onderzoek dat zichtbaar moet maken of er in Nederland vogelgriep onder koeien circuleert. De resultaten van het onderzoek worden na de zomer verwacht.

In de Verenigde Staten zijn inmiddels 63 rundveebedrijven besmet met vogelgriep. Twee medewerkers van melkveebedrijven raakten ook besmet met het H5N1-virus, maar zijn inmiddels hersteld. Het virus werd ook teruggevonden in melk en recent ook in vlees. Het vlees is niet in de keten richting de consument terechtgekomen. Melk is vanwege het pasteurisatieproces ook geen risico voor de volksgezondheid. Wetenschappers in de Verenigde Staten sluiten niet uit dat het virus al in november onder Amerikaans rundvee circuleerde.

Uitbreiding onderzoek naar influenza bij varkens

Het ministerie gaat ook de surveillance op influenzavirussen, waaronder vogelgriepvirussen, bij varkens in Nederland uitbreiden. In de lopende basismonitoring voor de varkenshouderij is al aandacht voor influenzavirussen, maar een infectie met vogelgriep van het type H5N1 geeft bij varkens waarschijnlijk geen klinische verschijnselen, waardoor de kans bestaat dat een infectie wordt gemist.

Vanwege het risico dat virussen in varkens gaan mengen of muteren en dit potentieel ook voor mensen een risico is, dan wordt een structurele surveillance op influenzavirussen ingevoerd op bedrijven verspreid door heel Nederland en op een variatie aan bedrijven. “De gevonden stammen worden getest op antivirale gevoeligheid voor behandeling van mensen én antigenenkarakterisering voor bijvoorbeeld humane vaccins”, schrijft Adema in zijn brief aan de Tweede Kamer. Het onderzoek wordt in ieder geval twee jaar gedaan.

Daarnaast wordt specifiek onderzoek gedaan naar vogelgriep bij varkens. Hierbij ligt de focus op bedrijven die het meeste risico vormen op insleep van vogelgriep. Het gaat dan om gemengde bedrijven met zowel varkens als pluimvee, varkensbedrijven met uitloop en bedrijven in waterrijke gebieden.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Beheer
WP Admin