<em>Foto: Herbert Wiggerman</em> RundveeNieuws

Meer melkveehouders komen in problemen

ABN Amro verwacht dat de komende maanden meer melkveehouders financieel in de problemen komen. Momenteel heeft ABN Amro voor zo’n 20% van de melkveehouders die het financiert maatregelen, zoals uitstel van aflossingen en rente, genomen.

Het percentage zal volgens Pierre Berntsen, directeur agrarische bedrijven bij ABN Amro, vermoedelijk onder druk van de lage melkprijs verder toenemen. Rabobank-directeur Ruud Huirne zei eerder dat zo’n 30% van de melkveehouders die Rabo financiert liquiditeitsproblemen heeft, waarvan een deel ook onder verscherpt toezicht van de bank staat.

Tweespalt door fosfaatrechten

Volgens Berntsen heerst over de introductie van fosfaatrechten tweespalt in de sector. Zelf denkt hij dat fosfaatrechten goed zijn voor het imago van de melkveehouderij, maar slecht voor de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland.

Bedrijven zullen hun bedrijf door de introductie van fosfaatrechten in kleinere stapjes ontwikkelen. “Het zal lijken op het quotumtijdperk.” Berntsen zegt te vrezen dat er weinig ruimte zal zijn voor het geven van fosfaatrechten aan ‘knelgevallen’.

Vooruitzicht langere termijn gunstig

Volgens Berntsen zijn de vooruitzichten over de middellange tot lange termijn voor de sector goed. De consumptie van zuivel en andere producten met dierlijke eiwitten neemt toe. ABN Amro verwacht wel dat de importgroei in de komende jaren minder uit China afkomstig zal zijn, en meer uit bijvoorbeeld andere Aziatische landen.

Leren van akkerbouwer en kalverhouder

Volgens Berntsen kunnen melkveehouders in het algemeen leren van de wijze waarop akkerbouwers risico’s managen, terwijl de kalverhouderij laat zien hoe regie te voeren over kwaliteit en volume. Berntsen deed de uitspraken tijdens een bijeenkomst over de jaarlijkse ‘Visie op Sectoren’ die de bank publiceert. Berntsen is hoofdverantwoordelijk voor de financiering van agrarische bedrijven, maar houdt zich ook specifiek met de melkveehouderij bezig.

Beheer
WP Admin