Foto: Canva AlgemeenNieuws

Kamer wil open debat over bijen in EU

De discussie over de bescherming van bijen bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen moet openbaar worden gevoerd.

Landbouwminister Carola Schouten moet zich daar hard voor maken. De Tweede Kamer nam donderdag een motie van Leonie Vestering (Partij voor de Dieren) aan waarin om openheid wordt gevraagd. De Europese landbouwministers praten maandag over een voorstel van de Europese Commissie over het zogenoemde bijenrichtsnoer. In het richtsnoer worden eisen gesteld aan de manier waarop de schadelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen voor bijen moet worden onderzocht.

Discussie bijenrichtsnoer verplaatst

De Tweede Kamer vindt dat de maximale sterfte onder honingbijen, wilde bijen en hommels niet meer mag bedragen dan 7% bij de blootstelling aan werkzame stoffen in veldproeven. Het voorstel van de Europese Commissie houdt 10% aan als norm, terwijl het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden zegt dat een norm van 12,8% afdoende is.

De discussie over het bijenrichtsnoer is door de Europese Commissie van het besloten permanent comité voor planten, dieren, voedsel en veevoer (Scopaff) verplaatst naar de vergadering van landbouwministers. Maar ook daar zou de vergadering besloten zijn.

Ik zal vragen of het openbaar kan worden

Leonie Vestering zegt dat de beslotenheid van de vergadering betekent dat landen zich gaan verschuilen. Schouten zegt dat er nu vier landen zijn (waaronder Nederland), die het standpunt innemen voor de norm van 7%. De minister zegt niet van plan te zijn buiten de vergadering te gaan staan, als maandag toch besloten wordt vergaderd. “Ik zal vragen of het openbaar kan worden.”

Vanuit de industrie bestaat bezwaar tegen de aanscherping van het bijenrichtsnoer, omdat daarmee zulke omvangrijke veldproeven met een omvang van honderden vierkante meters worden vereist, dat er praktisch geen goed onderzoek kan worden gedaan.

Reacties

  1. Hier in Canada kan een veld koolzaad op de prairies zo maar honderden of zelfs duizend hectare groot zijn. Als de buren ook nog koolzaad verbouwen hoeft de bijensterfte niet aan het koolzaad te liggen of aan de gewasbeschermingsmiddelen die in koolzaad worden gebruikt. Het kan zo simpel zijn als dat de bijen heel veel goed voedsel verzamelen maar continu van een en dezelfde plant omdat er in het vliegbereik van die bij weinig ander aanbod aan bloeiende planten is. Als wij alleen maar topkwaliteit aardappelen eten wordt onze weerstand er ook niet beter op.

  2. Hoe gaat het eigenlijk met de bijen in stedelijk gebied? Zijn daar veel bijen of juist weinig? Is de jaarlijkse bijensterfte daar hoger of lager dan in landelijk gebied? Als blijkt dat het stedelijk gebied slecht scoort dan zouden de stedelingen zich een beetje rustig moeten houden, zich moeten schamen ipv het landelijk gebied als compensatie gebied betitelen.

Beheer
WP Admin