Een NVWA-medewerker controleert exportpapieren van vee. Foto: Diederik van der Laan AlgemeenNieuws

Kamer wil onderzoek naar tarieven NVWA

De Tweede Kamer wil de Raad van State onderzoek laten doen naar de doorberekening van de kosten van handhaving en keuring door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De Kamer steunde een motie van CDA, SGP en ChristenUnie.

CDA’er Jaco Geurts vindt het niet goed dat de tarieven voor het bedrijfsleven omhoog gaan, terwijl daarover in 2014 in het rapport Maat houden is vastgesteld dat de kosten van de NVWA terughoudend of niet moeten worden doorberekend, tenzij vaststaat dat het bedrijfsleven er voordeel bij heeft.

Verhouding met tarieven buurlanden

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) reageerde eerder al dat hij de tarieven van de NVWA wil gaan onderzoeken. Hij wil onder andere kijken hoe de Nederlandse tarieven voor de keuring en het toezicht bij onder andere import, export en nationale voedselveiligheid zich verhouden tot de tarieven in de omringende landen.

Vastleggen welke voordelen worden beoogd

De Tweede Kamer stemde ook in met de motie van Geurts waarin hij de regering vraagt om bij de volgende herijking van de NVWA in precieze, toetsbare bewoordingen vast te leggen welke voordelen er concreet worden beoogd en te onderbouwen hoe en op welke termijn deze voordelen worden bereikt bij de NVWA. Van Dam vond deze motie overbodig. Desondanks steunde een Kamermeerderheid deze motie.

Beheer
WP Admin